Červený Kostelec první v soutěži Čistá obec za rok 2017 ve své kategorii

Červený Kostelec první v soutěži Čistá obec za rok 2017 ve své kategorii

Město Červený Kostelec se umístilo na prvním místě v soutěži Čistá obec za rok 2017 v kategorii nad 2000 obyvatel. Tohoto ocenění udělené Královéhradeckým krajem a společností EKO-KOM, a. s., si velice vážíme a děkujeme za něj. Jedná se o soutěž obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů. Červený Kostelec je v Královéhradeckém kraji nejlepším městem nad 2000 obyvatel za rok 2017 v třídění odpadů, respektive dosahuje nejvyšší výtěžnosti přes 73 kg vytříděných odpadů na 1 obyvatele města za rok. Toto je zvláště zásluha všech obyvatel města Červený Kostelec. Je patrné, jaký přístup obyvatelé města k odpadům mají. Jak je třídí a vědí, kam je odložit, kde shromažďovat, kdy se odpady svážení, znají sběrný dvůr a vše co kolem odpadů souvisí. Město se služby související s nakládáním s odpady a jejich svozem a odstraňováním snaží stále zefektivňovat, zlepšovat a rozšiřovat také ve spolupráci s partnery, zvláště se svozovou firmou a výkupnou odpadů ve městě. Je stále na čem pracovat. O to více si ceníme získaného ohodnocení. Děkujeme všem občanům města za to, že v Červeném Kostelci třídí odpad a odkládají jej na místa k tomu určená. Jedná se již o 12. ročník této soutěže. Červený Kostelec se nikdy předtím neumístil na oceňovaném místě.

Dnes 30.5.2018 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje z rukou hejtmana kraje pana Jiřího Štěpána si starosta Červeného Kostelce pan Rostislav Petrák v rámci slavnostního vyhlašování výsledků soutěže převzal diplom za 1. místo a finanční dar v hodnotě 70.000,- Kč, které budou použity na zlepšení odpadového hospodářství našeho města. Červený Kostelec rovněž blahopřeje Týništi nad Orlicí a Solnici, které dosáhli druhého a třetího místa a také blahopřeje ostatním obcím za jejich přední umístění v této soutěži v ostatních kategoriích.

Pan starosta Rostislav Petrák vyzdvihl při přebírání tak významného ocenění pro město význam ekologické výchovy zvláště mladší generace a dětí. Je patrné, jak správně své děti vychováváte a vedete je ke správnému a odpovědnému přístupu k odpadům a ochraně životního prostředí.

Více informací o soutěži a slavnostním vyhlášení výsledků soutěže je možné si přečíst na stránkách Čistého kraje.cz nebo Královéhradeckého kraje.

Ohodnocení v soutěži Čistá obec za rok 2017 pro město je ohodnocením zvláště vás všech občanů našeho města, za což vám patří velké díky.

Soubory ke stažení

Diplom.JPG 3,1 MB Stáhnout