Kompostér v hodnotě cca 4000 Kč zdarma do každého domu

Kompostér v hodnotě cca 4000 Kč zdarma do každého domu

Kompostér v hodnotě cca 4000 Kč zdarma* do každého domu.

Město Červený Kostelec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho odstraňování. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (více než 37 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit systém

DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.

Rádi bychom každému, kdo projeví zájem, poskytli ZDARMA* kvalitní zahradní kompostér.

 

Kompostér = ideální pomocník při kompostování

 

  • Během pár měsíců získáte kvalitní kompost.
  • Zahradní kompostér je elegantním doplňkem Vaší zahrady.
  • Bioodpad v něm nezapáchá.
  • Zpracováváte odpad ekologicky i ekonomicky.

 

Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin, plevele, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina, trus a podestýlka drobných zvířat, exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

* Město Červený Kostelec bude poskytovat kompostéry v souladu s podmínkami dotačního titulu, pokud bude dotace poskytnuta, do výpůjčky po dobu udržitelnosti projektu (5 let) po zaplacení vratné finanční zálohy (v řádu stokorun). Po skončení udržitelnosti projektu se kompostéry stávají vlastnictvím vypůjčitele v souladu s uzavřenou smlouvou.

 

ANKETA - VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR

Pro vyjádření zájmu prosím klikněte na níže uvedený odkaz a vyplňte krátký anketní lístek.  Děkujeme.

Mám zájem o bezplatné přidělení zahradního kompostéru  (Google formulář)

Z důvodu brzkého termínu pro podání žádosti o dotace na kompostéry, žádáme o vyplnění anketního lístku nejpozději do 15. 6. 2018. Zároveň je možné vyplnit anketní lístek zveřejněný v červnovém čísle Červenokosteleckého zpravodaje, ročník 2018, který předejte nejpozději do 15.6.2018 do kanceláře Městského úřadu Červený Kotelec, odboru výstavby a životního prostředí.

O kompostér mohou projevit zájem i ti, kteří již v minulosti kompostér od města Červený Kostelec dostali.

Město Červený Kostelec bude žádat o dotaci v případě většího počtu zájemců o kompostéry.

V případě obdržení dotace budou kompostéry k dostání během roku 2019.

 

Tento projekt je realizován ve spolupráci se společností JRK Česká republika s.r.o., IČ 24853640, Praha, https://www.meneodpadu.cz/ (kontaktní osoba: Mgr. David Kazda, e-mail: david.kazda@meneodpadu.cz)

 

Provedení ankety odsouhlasila rada města Červeného Kostelce dne 2.5.2018 - usnesení č. R-2018/11/27.