Omezení míst pro parkování a průchod nemocnicí

Vážení pacienti/klienti, návštěvy,

 jak jsme vás již informovali, došlo ke změně systému parkování. Parkování na parkovišti pod ambulantním pavilonem je nyní zpoplatněno.

V případě, kdy Vás doprovod převáží  do nemocnice a následně z ošetření vyzvedává, můžete využít pro zastavení oba vstupy do „pavilonu A“ a to ZDARMA.

 Dobrovolní dárci krve mají po předložení potvrzení o odběru parkování ZDARMA.

 

Provozní doba parkoviště je v pracovních dnech pondělí až pátek od 6:00 - 15:30 hod. Sobota, neděle a státní svátky jsou ZDARMA.

Při vjezdu zaplatíte 30,-Kč/hod. za každou další započatou hodinu 10,-Kč, maximálně však 4 hodiny, tedy celkem 60,-Kč za 4 hodiny parkování. Po 4. hodině za každou započatou hodinu je platba 100,- Kč.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v platné sazbě a výši.

 Z výše uvedených důvodu bychom Vás rádi požádali o trpělivost a současně o zvýšenou opatrnost při projíždění areálem a přilehlými ulicemi.

Máte-li možnost použít jiného dopravního prostředku než osobního automobilu k přepravě do nemocnice, použijte jej.

 Dále bychom Vás rádi informovali, že v návaznosti na postup výstavby nových pavilonů v nemocnici Náchod dochází ke změnách v organizaci pohybu osob a vozidel v dolním areálu nemocnice.

Od 15. 6. 2018 dojde k úplnému rozdělení dolního areálu na dvě části. Prostřední brána, která byla používána také pro zásobování pavilonů H a G je vyhrazena pro vjezd vozidel stavby. Zásobování jmenovaných pavilonů bude probíhat horní bránou z ulice Nemocniční.

 Dochází také k omezení tras pro pěší

 V Náchodě dne 14. 6. 2018

management Oblastní Nemocnice Náchod a.s.