Podpořte svůj sport v anketě

Město Červený Kostelec se v současné době věnuje zpracování nového plánu rozvoje sportu, který se přímo dotýká sportování občanů ve městě.

Touto cestou bychom chtěli poprosit širokou, i nesportující veřejnost starší 15 let o vyplnění krátkého dotazníku. (15 otázek, cca 5 minut) Dotazníkem bude zjišťována míra sportovní participace, oblíbenost jednotlivých druhů provozovaných sportů či spokojenost s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě a přilehlém okolí. Výsledky šetření budou mít vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu ze strany města, rozvoj sportovní infrastruktury či realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost.

Hlasovat je možné do 15. července 2018

Děkuji za pomoc a spolupráci Tomáš Jirásek

 

Anketu najdete zde.