Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde

Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde

Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018.

Informace jsou aktualizované k datu 4.1.2019.

Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru. Zároveň je uveden v přiloženém PDF souboru popis změn v odpadovém hospodářství města Červený Kostelec od roku 2019.