Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde

Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde

Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 2/2017 a č. 1/2018. Informace jsou aktualizované k 13.7.2018.

Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.

Nově bylo zřízeno stanoviště kontejnerů na tříděný odpad ve Lhotě za Červeným Kostelcem v ulici Výsluní I.

Ve spolupráci se svozovou firmou byl od pololetí roku 2018 nově v Červeném Kostelci zaveden svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu prostřednictvím k tomu určených nádob.

Soubory ke stažení

Podrobné informace o odpadech.pdf 257,1 KB Stáhnout