Demolice budovy v ulici Sokolská a využití uvolněné plochy

Demolice budovy v ulici Sokolská a využití uvolněné plochy

Přízemní zděná chaloupka na začátku Sokolské ulice byla v minulém století patrně kovárnou a později výrobnou přilehlé cukrárny. Vzhledem ke špatnému technickému stavu i nevhodnému umístění, bylo nutné přistoupit letošní rok k demolici celého objektu. Proti původnímu rozpočtu likvidace ve výši 591 tisíc korun byla vlastní demolice vysoutěžena za cenu 299 tisíc korun, na kterou Město Červený Kostelec zažádalo o dotaci na podporu revitalizovaného území. Objekt k bydlení byl ke dni 2. 7. 2018  zlikvidován.

Po odstranění budovy je v plánu prostor esteticky upravit. Řešená lokalita se nachází v rozšířeném centru města, v zastavěné oblasti, v pěší vzdálenosti několika minut od centra města, kde chybí parkovací místa. V souladu s rekonstrukcí Sokolské ulice, vznikne projekt následného využití plochy, který zohlední potřeby města a jeho obyvatel. Stěžejní část náplně budoucí stavby spočívá v rozšíření chodníku v místě, kde objekt vyčníval z uliční čáry a zasahoval do stávající linie chodníku a vytvoření nové parkovací plochy. Dále bude realizováno oplocení podél sousedních pozemků. Město Červený Kostelec je zadavatelem projektu následného využití a ze svého rozpočtu jej bude realizovat v příštím roce.

Projekt „Demolice objektu Sokolská č.p. 82, Červený Kostelec“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Majetkový odbor