Olešenské autobusové zastávky „v novém kabátě“

Olešenské zastávky dostaly „nový kabát“. Město Červený Kostelec přistoupilo k další etapě oprav zděných autobusových zastávek. Příjemnější prostředí je jistě pro naše spoluobčany přínosem při čekání na odjezd autobusu zvláště při nepříznivém počasí.

V současné době dokončeny stavební opravy zastávek v nákladu 463.735,- Kč.

Další úpravy zastávek bude montáž osvětlení, které by mělo být provedeno dle dohody s dodavatelskou firmou  do 19. 10. 2018 a dokončení úprav okolo zastávky v Olešnici „V zatáčce“. Bude provedeno odstranění nevzhledných betonových panelů a následné položení zámkové dlažby.

Zamyšlení pod čarou:

Město Červený Kostelec každoročně vydává z rozpočtu nemalé finanční částky  na opravy - nejen autobusových zastávek. Najdou se však občané, kteří si myslí, že tyto opravené a upravené prostory slouží pro jejich soukromé vyžití, kdy po jejich odchodu to pak vypadá, jak je uvedeno ve fotogalerii.

Žádáme „rádoby kulturní občany“, aby vybíjeli svou energii v prostorách, které mají zapsány na Katastrálním úřadu v Náchodě na svém listu vlastnictví a ne na majetku, který slouží slušným občanům našeho města!

Majetkový odbor