Oprava silnice I/14 - náměstí T.G.Masaryka

Oprava silnice I/14 - náměstí T.G.Masaryka

V termínu 20.8.2018 - 12.10.2018 bude ŘSD ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Městem Červený Kostelec realizovat opravu silnice I/14 v úseku ul. Boženy Němcové a náměstí T.G.Masaryka, s čímž bude spojená úplná uzavírka náměstí. Při opravě silnice I/14 dojde k uzavření vjezdů silnic III/3037 (ul. 5. května), III/3038 (ul. Sokolská) a III/3039 (ul. Manželů Burdychových) a jejich opravě v prostoru náměstí. 

V rámci opravy bude provedeno:

- vyfrézování asfaltových vrstev a pokládka nových

- výměna silničních obrubníků

- obnova stávajícího odvodnění, výměna silničních vpustí

- obnova svislého a vodorovného dopravního značení

Objízdná trasa spojená s uzavírkou silnice I/14 bude vedena po silnici III/5672 (ul Jiráskova) do Horního Kostelce, dále vlevo po silnici II/567 do Rtyně v Podkrkonoší s napojením na silnici I/14, po které bude vedena zpět do Červeného Kostelce. Objízdná trasa bude obousměrná.

Objízdná trasa z centra bude vedena po místních komunikacích (ul. Koubovka, Manželů Burdychových, Sokolská, Havlíčkova) s napojením na silnice III.tříd, které jsou napojeny na objízdnou trasu.

Průjezd BUS bude zajištěn stavbou, mimo pokládku kanalizace a vodovodu (22.8.-24.8.2018) a pokládku živičných vrstev (24.9.-28.9.2018).

Termín realizace:

20.8.2018 - 12.10.2018 - celková realizace (úplná uzavírka kromě BUS)

22.8.2018 - 24.8.2018 - pokládka kanalizace (vyloučení BUS)

24.9.2018 - 28.9.2018 - pokládka živičných vrstev (vyloučení BUS)

Provádějící firma:

M-Silnice a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín, IČ: 421 96 868

Odpovědný pracovník dodavatele: Ing. Petr Kubíček, tel.: 727 979 382, stavbyvedoucí

stávající stav silnice I/14 stávající stav silnice I/14      stávající stav silnice I/14