Svoz bioodpadů z domácností

Svoz bioodpadů z domácností

Svoz bioodpadů z domácností

Nevíte kam s trávou, listím, plevelem...?

 

Od začátku července 2018 byla v Červeném Kostelci ve spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a. s. a firmou Transport Trutnov s. r. o. zavedena nová služba pro občany města týkající se svozu bioodpadů rostlinného původu.

 

Bude se jednat o sezónní svozy bioodpadů z domácností, které budou prováděny svozovou firmou jednou za čtrnáct dnů každou sudou sobotu v měsíci.

 

Dny svozů jsou následující:

 

sobota 14.7.2018

sobota 28.7.2018

sobota 11.8.2018

sobota 25.8.2018

sobota 8.9.2018

sobota 22.9.2018

sobota 6.10.2018

sobota 20.10.2018

 

Svozy budou ode dne objednání této služby do konce října 2018. Cena služby činí 400,- Kč, resp. 50,- Kč za jeden svoz včetně zapůjčení speciální nádoby na bioodpad o objemu 240 l. Cena se hradí najednou za všechny svozy podle jejich počtu ode dne objednání do konce října 2018 a hradí se přímo svozové firmě. Nádobu bude půjčovat svozová firma, která zajistí i její dodání k vám. Nádoba bude po jejím naplnění svážena v den jejího svozu (sudá sobota) podobně jako klasické popelnice. Pokud se svoz bioodpadů osvědčí, bude prováděn i v dalších letech.

 

Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat v Po – Pá (8 – 16 hodin)

paní Petru Horákovou

e-mail: petra.horakova@mariuspedersen.cz

tel.: 724 946 865.

 

Do nádob na bioodpad patří:

Z domácností – jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajec a ořechů, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně filtrů, čajový odpad, čajové sáčky.

Ze zahrady – tráva, listí, plevel, košťály, seno, sláma, podestýlka, hobliny, piliny, popel ze dřeva, slabé větvičky.

Do nádob na bioodpad nepatří:

 Papír, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, saponáty, pleny, čisticí prostředky, baterie, minerální oleje, silné větve, obvazy, živočišné zbytky (maso, kosti, kůže, omáčky, polévky), tetrapak, exkrementy zvířat, uhynulá zvířata, pytlíky z vysavače, vlna.