Anketa pro občany k plánování v oblasti vod

Obracíme se na vás jménem Ministerstva zemědělství o spolupráci s nímž, bychom vás chtěli požádat o vyplnění dotazník týkajícího se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením.

Dotazník můžete vyplnit zde.