Nabídka práce v okrskových volebních komisích

Vážení spoluobčané,

Městský úřad Červený Kostelec hledá pro práci v okrskových volebních komisích (dále jen OVK) pro volby do zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR 2018 schopné a spolehlivé pracovníky.

Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, není kandidátem pro volby do zastupitelstva města a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR začínají v pátek 5. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 6. října 2012 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Na ukončení hlasování v sobotu ve 14,00 hod. navazuje bezprostředně sčítání hlasů. V případě, že v I. kole voleb do Senátu Parlamentu ČR žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu, koná se II. kolo voleb o týden později, tj. v pátek 12. 10. 2018 a v sobotu 13. 10. 2018 ve stejném čase. Na ukončení hlasování v sobotu ve 14,00 hod. navazuje bezprostředně sčítání hlasů.

Zájemci o práci v těchto komisích, pokud nejsou přímo delegováni volební stranou, se mohou přihlásit nejdéle do 5.9.2018  a to na adrese: Městský úřad Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120, správní odbor

  1. a) podáním přihlášky v podatelně
  2. b) osobně u vedoucí správního odboru , Ireny Petirové, I.patro, dveře č.3

Odměna za práci v okrskové volební komisi je stanovena novelou vyhlášky č. 59/2002 Sb., platnou od 1. 9. 2018:

Předseda :  2200 Kč + 400 Kč za souběh voleb komunálních a senátních + 1000 Kč za II. kolo senátních voleb

Místopředseda a zapisovatel:  2100 Kč- + 400 Kč za souběh voleb komunálních a senátních + 1000 Kč za II. kolo senátních voleb

Člen :   1800 Kč + 400 Kč za souběh voleb komunálních a senátních + 700 Kč za II. kolo senátních voleb

Irena Petirová, vedoucí správního odboru

Soubory ke stažení

497-prihlaska-do-ovk_volby-zo.docx 17,5 KB Stáhnout