Nová výzva o Kotlíkové dotace vyhlášena

Nová výzva o Kotlíkové dotace vyhlášena

Královéhradecký kraj vyhlásil novou výzvu k podávání žádostí o tzv. KOTLÍKOVÉ DOTACE.

Jedná se o program na Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji.

Příjem žádostí o finanční prostředky na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, za automatický kotel kombinovaný uhlí/biomasa, kotel spalující výhradně biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo bude zahájen dne 19. 9. 2018 v 10:00 hodin na dotačním portále DOTIS.

Možnosti získat Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji využilo v minulosti několik občanů Červeného Kostelce.

Více informací lze získat na webových stránkách Královéhradeckého kraje nebo na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Přejeme všem, kteří budou žádat o Kotlíkové dotace, aby je obdrželi.