Zastupiteli Ing. Jiřímu Hanušovi bylo poděkováno za dlouholetou práci pro město

Zastupiteli Ing. Jiřímu Hanušovi bylo poděkováno za dlouholetou práci pro město

Ve čtvrtek 20. září se sešlo naposledy v tomto volebním období zastupitelstvo Červeného Kostelce. Na úvod bylo poděkováno zastupitelům, kteří se rozhodli v dalším období už nekandidovat. Zvláštní pozornost byla věnována Ing. Jiřímu Hanušovi, který v zastupitelstvu Červeného Kostelce strávil 28 let. Z toho tři volební období zastával funkci starosty města a zasadil se zásadně o zdárný rozvoj města. Za jeho neutuchající elán pracovat na rozvoji města mu bylo uděleno ocenění Významná osobnost města Červený Kostelec za mimořádné zásluhy v rozvoji města.