Přerušení dodávky elektřiny 24. 10. 2018

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec, které se bude konat:

Dne 24. 10. 2018 od 8.00 do 15.00 hod.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

 

24.10.2018 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060615981
Červený Kostelec - Červený Kostelec
5. května
1090
Budovatelská
945
Nová
1061
Větrník
1059 , 1060 , 1062 , 1063 , 1064 , 1142 , 1147 , 304 , 944 , 946 , 947 , 978
 
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem
5. května
342 , 353
Budovatelská
324 , 335 , 336 , 337
Lhota za Červeným Kostelcem
292 , 303 , 305 , 306 , 314 , 316 , 318 , 319 , 320 , parc.č. 126/17
Nová
332