Srdečně vás zvu 17. listopadu na připomenutí dne boje za svobodu a demokracii

Srdečně vás zvu 17. listopadu na připomenutí dne boje za svobodu a demokracii

Vážení občané našeho města,
slovo starosty města, které právě čtete, je psáno na rozhraní času. Právě vzpomínáme na založení naší republiky, ohlížíme se 100 let nazpět a zároveň vyhlížíme do budoucnosti. Menší přelomové období je také v našem městě. 1. listopadu bude, dle výsledků hlasů ve volbách, ustanoveno nové zastupitelstvo města a podle výsledků povolebního vyjednávání a dohod bude zvolena rada města, místostarosta a starosta.
Jak se říká – bližší košile než kabát – tak začnu tou košilí, naším městem. Dovolte mi krátké poděkování těm, kteří již nebudou pracovat v pozici zastupitele. V minulém čísle zpravodaje jsem poděkoval paní Michaele Cinkové, paní Evě Zajíčkové a panu Jiřímu Hanušovi za přínosnou práci, kterou pro naše město vykonali a již před časem se rozhodli nekandidovat do zastupitelstva města.
V tomto listopadovém zpravodaji bych rád poděkoval paní Janě Kmochové, panu Jiřímu Zachovskému, panu Vlastimilu Klepáčkovi, panu Zdeňku Spůrovi a panu Josefu Vondrovi za jejich práci v zastupitelstvu města a posledním dvěma jmenovaným pánům i za opoziční a kritický pohled, který k demokracii právem patří a plní svůj kontrolní úkol. Také mi dovolte, abych touto cestou poděkoval i panu Richardu Bergmannovi, panu Romanu Kejzlarovi a panu Petru Nejmanovi za společnou práci v radě města. Jsem přesvědčen, že jsme udělali celou řadu dobrých společných rozhodnutí, a věřím, že i v budoucnu na půdě zastupitelstva města najdeme shodu na většině projednávaných záležitostí. Dále sólo děkuji Tomáši Rýdlovi za práci v zastupitelstvu a radě města. Věřím, že tvůj přehled, klid v rozhodování a férový přístup naše město ještě v budoucnu využije. Jsem rád, že můžeme i nadále osobně spolupracovat v místním rybářském spolku. Nově zvoleným zastupitelům přeji mnoho zdaru při práci zastupitele, radním přeji nadhled, toleranci, věcnost i cit při řešení úkolů, které naše město čekají.
A nyní mi dovolte, abych přešel k symbolickému kabátu, tedy 100 letému výročí založení samostatného československého státu. 28. 10. 2018 ve sváteční den jsme se ohlíželi zpět do dob našich dědů, pradědů a prapradědů, kdy 28. 10. 1918 vznikl samostatný československý stát. Tato významná událost v našich dějinách určila nové, samostatné postavení Čechů a Slováků v nové samostatné republice, navazující na odkaz českého království a slovanské kořeny našich národů. Jsem rád, že naše náměstí nese jméno právě Tomáše Garrigua Masaryka – Tatíčka osvoboditele, muže, který se nejvíce zasadil o toto otočení kormidla našich dějin. Dovolím si připomenout návštěvu našeho prvního prezidenta v našem městě, která se konala 12. 7. 1926 a je zanesena tučným písmem v historii našeho města.
Dále nelze opomenout význam československých legionářů, bývalých vojáků rakousko-uherské armády, kteří se po zajetí armádami Dohody dobrovolně rozhodli vstoupit do řad československých legií v Rusku, Francii a Itálii. Jejich pozdější úspěchy sehrály významnou roli při jednáních o vzniku samostatného Československa. Náš kostelecký pomník padlých s Kafkovou sochou italského legionáře, doplněnou plaketou T. G. Masaryka, je důležitým odkazem na naše červenokostelecké legionáře. Čest jejich památce.
Dovolte mi prosím, abych poděkoval všem organizátorům a účinkujícím na sváteční akci konané 28. 10. 2018. Děkuji Tomáši Šimkovi a zaměstnancům MKS, děkuji Leoši Nývltovi, Jiřímu Kábrtovi a Evě Kubečkové za přípravu slavnostního koncertu, dále děkuji paní učitelce Haně Novákové a dětem ze ZŠ V. Hejny za vystoupení při sázení lípy. Také děkuji pánům farářům Petru Kubantovi, Davidu Smetanovi a Tomáši Špácovi za sváteční ekumenické slovo při pietním aktu u legionáře. Také děkuji Haně Řezníčkové Kukulové a městskému dechovému orchestru, děkuji Jiřímu Duroňovi za přípravu lípy, Štěpánu Křečkovi za přípravu akce a všem dalším, kteří se na této akci podíleli.
V úplném závěru mi dovolte, abych vás srdečně pozval na opět sváteční den, a to 17. 11. 2018, kdy v rámci dne boje za svobodu a demokracii odhalíme u vstupu do ZŠ V. Hejny plastiku připomínající tento významný den. Dále bude před sokolovnou odhaleno umělecké dílo Jaromíra E. Brabence, které vzdává hold obětem komunismu a všem, kteří se mu postavili na odpor. Tímto vás srdečně zvu, akce začíná v 15 hod. u legionáře.
S úctou a přáním hezkých podzimních dnů
Rostislav Petrák