Srdečně zvu všechny občany města na oslavy stoletého výročí založení Československa

Srdečně zvu všechny občany města na oslavy stoletého výročí založení Československa

Vážení občané našeho města,
tento měsíčník vychází těsně před volbami do městského zastupitelstva a nadcházející týden bude ten zásadní pro další směřování našeho města.
Tento zpravodaj není určen k politické prezentaci, a proto ode mne neočekávejte politická prohlášení. Ta si můžete přečíst jinde, na místech tomu určených. Ve většině mých úvodníků jsem se snažil vás informovat o dění na radnici a přípravách a realizacích investičních akcí, dělal jsem, co mi síly stačily, co mi čas dovolil a je jen na vás, abyste naši práci posoudili a ve volbách se vyjádřili.
V rámci tohoto výjimečného času bych rád poděkoval všem zastupitelům, radním a členům odborných komisí za odvedenou práci pro naše město v tomto volebním období. Mimořádně bych rád poděkoval těm zastupitelům, kteří již nekandidují, a tudíž nebudou v pozici zastupitele v této veřejné práci pokračovat. Děkuji tímto paní Ing. Evě Zajíčkové a paní Michaele Cinkové za několikaletý věcný, ale i ženský přínos do rozhodování o fungování našeho města. Dále mi dovolte, abych i touto cestou poděkoval politickému matadorovi panu Ing. Jiřímu Hanušovi. 28 let v zastupitelstvu, z toho 12 let v pozici starosty, a poslanecká služba, to vše hovoří samo za sebe. Opravy a stavby některých významných budov ve městě a zřízení průmyslové zóny jsou ukázkou dlouholeté práce tohoto muže. 17. 6. schválila městská rada udělení ocenění Významná osobnost města Červený Kostelec Ing. Jiřímu Hanušovi za mimořádné zásluhy v rozvoji našeho města. Bylo mi ctí, že jsem mohl toto ocenění panu Hanušovi na jeho posledním jednání zastupitelstva města osobně předat. Pan Hanuš nás na zastupitelstvu svými dotazy udržoval v dobré kondici, nebylo to vždy jednoduché, ale vždy nás spojoval společný zájem nalézt to nejlepší řešení pro naše město. Děkuji tímto i sám za sebe za dobře míněné rady, o které jsem požádal. Těm zastupitelům, kteří jdou do voleb, ale i všem ostatním kandidátům přeji férové politické klání a nám voličům doporučuji, abychom naplnili podstatu správné volby a volili takové zástupce, kteří budou pro naše město nejvíce prospěšní a mají naši důvěru.
V úplném závěru mi dovolte, abych vás jako starosta města srdečně pozval na sváteční program k příležitosti stoletého výročí od vzniku samostatného českosloven-
ského státu. 
Nepřenechávejte rozhodování na ostatních voličích, aby rozhodovali i za vás. Využijte své volební právo, najděte si chvilku a přijďte volit své zástupce jak do místního zastupitelstva, tak zástupce do Senátu.
Přeji vám všem příjemný podzim a nezapomeňte 5. a 6. 10. přijít vyjádřit svůj názor.
S úctou a přáním dobré nálady
Ing. Rostislav Petrák, starosta města