Na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo zvoleno nové vedení města

 

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v malém sále Divadla J. K. Tyla konalo veřejné ustavující zasedání nových zastupitelů, kteří byli zvoleni v říjnových komunálních volbách.

Pětadvacet zastupitelů volilo nové vedení Červeného Kostelce.

Starostou města byl 19 hlasy zvolen stávající starosta Rostislav Petrák.

Místostarostou byl 18 hlasy zvolen Jiří Regner.

Do rady města byli zvoleni:

Milan Hrstka  Jan Kafka 

Štěpán Nosek  Tomáš Prouza 

Markéta Šolcová 

Vítězná koalice podepsala koaliční smlouvu, jejíž celkové znění najdete v příloze.

Součástí ustavujícího zasedání zastupitelstva byla i volba dvou výborů.

Do finančního výboru byli zvoleni:

Předseda - Pavel Kábrt

Členové - David Bohadlo, Lada Fialová, Josef Hanuš, Roman Kejzlar, Martin Klapper, Miroslav Novosvětský, Marek Špeldy a Alena Vosáhlová.

Do kontrolního výboru byli zvoleni:

Předseda - Zuzana Minaříková

Členové - Richard Bergmann, Marcela Franková, Marcela Kollertová, Monika Kozáková, Petr Nejman, Tomáš Rýdl, Jana Špeldová a Josef Vondra.