Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města

Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná ve čtvrtek 6. prosince 2018
 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM

2. Investiční akce

3. Finanční záležitosti

4. Návrh rozpočtu pro rok 2019

5. Majetkové záležitosti

6. Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 a 3/2018

7. Akční plán – průběžné hodnocení

8. Diskuse

Soubory ke stažení

plakat_ZM2 -6.12.2018 web.pdf 392,7 KB Stáhnout