Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec

Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec

Na rok 2019 je naplánována realizace navýšení kapacity sběrného dvora odpadů v Řehákově ulici. Předpokládaný termín realizace stavebních prací je od začátku května do konce srpna.

Jedná se o rozšíření zpevněné živičné plochy, která bude v budoucnu sloužit jako plocha pro umístění shromažďovacích prostředků v podobě kontejnerů na tříděný odpad. Do rozšířené části bude možný vjezd pomocí dvou vjezdových brán, které propojí nově navrženou plochu s plochou stávající. Navíc bude vybudován provozní vjezd pro obsluhu sběrného dvora v severní hraně nově budovaného oplocení. Celý areál sběrného dvora bude oplocen pomocí nového drátěného oplocení výšky 2 m.  Zpevněné plochy budou odvodněny pomoci podélného spádu do štěrbinového žlabu a dále potrubím do stávající dešťové kanalizace.

Realizace stavby bude spolufinancována z fondu Evropské unie (Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Na stavbu bylo dne 9.2.2018 vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení, které vydal MěÚ Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí a které 23.2.2018 nabylo právní moci.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma ISES, s.r.o., M.J.Lermontova 25, 160 00 Praha 6. Koordinační situace z projektové dokumetance pro stavební povolení je k nahlédnutí v příloze článku.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

 

20.12.2018

Ing. Marta Winterová, odbor rozvoje města

Soubory ke stažení

Koordinační situace.pdf 282,3 KB Stáhnout