Podpora střední školy v Červeném Kostelci

Vážení občané našeho města, vážení rodiče, milí žáci. U dětí dokončujících základní školu a jejich rodičů nastává čas rozhodování jak a kam ve škole dál. Jak jistě víte, střední škola v Červeném Kostelci prošla v poslední době reorganizací. Splynula v jeden subjekt s hronovskou a poříčskou střední školou a nové vedení školy pracuje na ukotvení a novém směřování této střední školy. Toto směřování určují studijní obory. Kostelecká střední škola bude pokračovat s maturitními obory - Modelářství a návrhářství oděvů, dále nově v oborech Oděvnictví – Sportovní designer a styling a Textilnictví – Technické netkané textilie. Z učebních oborů pokračuje obor Gumař – plastikář (pro potřeby gumárenských podniků), dále učební obor Výrobce textilií a staronový obor Krejčí. Kompletní informace o těchto i dalších oborech najdete na stránkách školy.

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická,  http://www.ssck.cz/

Myslím, že toto směřování střední školy je dobré. Gumařský obor má v našem regionu velký potenciál ve vztahu k firmám gumárenského průmyslu. Oděvní maturitní obory doplněné učebním oborem Krejčí mají rozvojový prostor na oděvnickém trhu práce. Navrhování módního oblečení, individuální přístup k zákazníkům, šití oděvů na míru z materiálů, které si zákazník sám vybere je dle mého cesta, kterou se vydala již řada českých firem. Domnívám se, že řada z nás bude v budoucnu hledat české produkty nejen při nákupu potravin, ale i při nákupu oblečení (společenského, sportovního, pracovního …).

Další výhodou je dostupnost této školy. Jistě víte, že jsem v minulosti usiloval, nadále usiluji a usilovat budu o to, aby tato škola v našem městě dobře fungovala. Možnost středoškolského vzdělávání mládeže v našem městě je velice důležitá. Jistou výhodou je výrazně menší finanční náročnost na studium místních dětí (odpadají náklady na dopravu, internát a náklady na stravu mohou být také nižší). Další výhodou je, že středoškolák zůstává stále doma v denním kontaktu s rodiči a svou rodinou. V neposlední řadě tradice textilnictví a oděvnictví v našem městě i pomocí této školy může přivést do našeho města nové studenty. Jistě řada z nás zná atmosféru studentského města obohaceného o mladé lidi a i tuto úlohu střední škola ve městě plní.

Pokud aktuálně přemýšlíte nad svou budoucností a budoucností svých dětí využijte možnosti dnů otevřených dveří v naší střední škole (30. 1. – 6. 2. 2019), třeba vám návštěva školy pomůže při rozhodování jak dál.

Přeji vám šťastný výběr.

S pozdravem

Rostislav Petrák (starosta města Červený Kostelec)