V letošním roce nás čeká řada investičních akcí

V letošním roce nás čeká řada investičních akcí

Vážení občané našeho města,
věřím, že jste prožili Vánoce a konec roku 2018 dle vašich představ a odpočinuli jste si. Rád bych v rámci ohlédnutí do prosince loňského roku poděkoval městskému kulturnímu středisku a všem, kteří se podíleli na kulturním programu a vánoční výzdobě v našem městě.
Vstupujeme do nového roku a čeká nás plno práce. 6. 12. 2018 zastupitelstvo našeho města schválilo rozpočet na rok 2019.
V tomto roce budeme i nadále pokračovat v opravách městských bytů, bude se opravovat Domek Boženy Němcové, budeme opravovat chodníky v oblasti sídliště Gen. Kratochvíla a ulice Větrník, budeme i nadále zajišťovat službu „Senior taxi“ a samozřejmě zajišťovat úklid a řádný chod našeho města.
Z investičních akcí nás čeká první etapa rekonstrukce Jiráskovy ulice, kterou plánujeme provádět ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v druhé polovině tohoto roku. Na tuto akci je vyčleněna částka 40 mil. Kč, kterou jsme uspořili v minulých letech. Čeká nás opět nepříjemné zajištění objízdných tras a zhoršená dostupnost opravované části ulice. Děkuji vám předem za vaši shovívavost. O této akci vás budeme i nadále podrobně informovat, abychom vše společně dobře zvládli.
Další významnou investicí, kterou bychom letos chtěli zrealizovat, je kompletní úprava interiéru malého sálu divadla dle studie a projektu společnosti D.A.D. studio s.r.o. z Hradce Králové. Projekt si můžete prohlédnout na webu města v sekci město/investiční akce.
Dalšími připravenými investicemi je navýšení kapacity sběrného dvora za podpory dotace z ministerstva životního prostředí (OPŽP cca 2 mil. Kč), výtah v budově II. stupně základní školy, chodník od brány kempu Brodský směrem k hrázi, rekonstrukce sociálních zařízení v kempu Brodský a rozšíření sítí optického kabelu. Dále budeme investovat do příprav dokumentací pro budoucí realizace. Bude dokončena dokumentace úpravy veřejného prostranství mezi školami, dokumentace pro výstavbu fotbalového zázemí včetně divácké tribuny, budeme pokračovat na dokumentacích pro rekonstrukce ulic Letná, Dvořáčkova a Lipky. Dále bude dokončena projektová dokumentace pro opěrnou zeď v ulici Na Strži včetně kanalizace, dále bude dokončován projekt technického a technologického zázemí vrtů ve staré vodárně a rádi bychom posunuli do závěrečné fáze chodník od bývalého Retipu k Saargummi.
Také je naplánováno pořídit podrobnou studii tělocvičny za II. stupněm základní školy, studii domu pro seniory, studii a projekt na přiměřenou revitalizaci parku A. B. Svojsíka a dopravní studii na centrum města. Také je finančně podpořeno rozšiřování veřejného osvětlení, vodovodů a kanalizací v nově zastavěných územích a další menší investice. Také bude počátkem roku dodáno nové auto pro městskou policii, bude pořízen nový defibrilátor, dále bude doplněna technika pro odbor místního hospodářství (bagr a nová dodávka se sklápěcí korbou), budou pořízena nová efektová světla do hlavního sálu divadla a bude pořízen stroj na čištění umělých trávníků.
Veškeré činnosti v tomto roce budeme financovat z plánovaných příjmů pro tento rok a z uspořených peněz. Tento rok bude doplacena poslední výrazná splátka úvěru v hodnotě cca 7,8 mil. Kč a začneme jednat s bankami o dalším úvěru na financování investic v dalších letech. Plány jsou opět smělé, ale věřím, že se nám bude dařit je postupně naplňovat.
V závěru mi dovolte, abych vám všem popřál úspěšný rok 2019, hodně zdraví, štěstí, ať se vám podaří splnit to, co jste si předsevzali a přáli.
S úctou Rostislav Petrák, starosta města