Prodloužení chodníku Brodský

V roce 2019 je plánována realizace stavby prodloužení chodníku, který propojí stávající chodník vedoucí z centra města k areálu rybníka Brodský s novým chodníkem na území obce Zábrodí.

Stavba je rozdělena na dva úseky, přičemž v prvním úseku se jedná o novostavbu chodníku v délce 102m a šířce 2-3m. Prodloužení chodníku začíná úpravou místa pro přecházení u vstupu do areálu Brodský a za silnicí č.III/3036 jde souběžně s touto silnicí k polní cestě, kde první úsek končí. Za polní cestou pokračuje druhý úsek délky 50m a šířky 1,55m, kde bude upraven stávající chodník až na hranici katastrálního území Zábrodí. Chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby tvaru I do betonových obrub.
Součástí stavby bude i prodloužení veřejného osvětlení od stávajícího sloupu v.o. u brány areálu Brodský až k hranici katastru Zábrodí.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace DUR+DPS, kterou vypracovala firma JOSTA s.r.o., Koubovka 897, 549 41 Červený Kostelec - Ing. Radislav Tér v 8/2018 pod č.zak.18-1316. K nahlédnutí je přiložena Koordinační situace.

V současné době je zažádáno o stavební povolení. Poté co bude stavební povolení vydáno, začne se připravovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Zároveň se zjišťují možnosti získání dotace na realizaci akce.

Soubory ke stažení

C3_SIT_KOORD.pdf 930,8 KB Stáhnout