Březnové slovo starosty

Březnové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
opět si dovoluji pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje vám poskytnout aktuální informace.
Únor byl tradičně měsícem rekapitulace minulého roku a zároveň měsícem příprav nové stavební sezony. Během února jsem navštívil celou řadu spolků a rád jsem na členských schůzích zaznamenal bohatou spolkovou činnost. Jsem rád, že je v našem městě tak pestrá nabídka zájmových činností a moc mě těší, že zavedený dotační program spolkům opravdu pomáhá. O městských dotacích pro volnočasovou činnost na tento rok jsme rozhodovali v radě a zastupitelstvu města, které se konalo 28. 2. 2019 (po uzávěrce zpravodaje). Z tohoto důvodu vám konkrétní informace o rozhodnutých dotacích sdělíme v dalších vydáních zpravodaje.
Co se týká příprav stavební sezony, proběhla některá výběrová řízení na dodavatele staveb. Rozšíření sběrného dvora bude provádět společnost Aquatest a.s. v termínu od 1. 5. do 15. 8. 2019, modernizaci sociálek v kempu Brodský bude do konce měsíce března provádět firma Delta Velké Poříčí s.r.o., opravu krovů a stropů Domku B. Němcové bude od září do poloviny prosince zajišťovat Odolovská stavební s.r.o.
V brzké době bude uvedeno do provozu nové vozidlo městské policie, nové vozidlo a starší bagr na místním hospodářství.
Na počátku měsíce března budeme znát případného zhotovitele rekonstrukce interiéru malého sálu divadla, a pokud půjde vše dobře, v polovině dubna bychom mohli znát zhotovitele rekonstrukce Jiráskovy ulice. Následně bude svoláno veřejné seznámení s etapami a harmonogramem stavby včetně objízdných tras atd. O přesném termínu vás budeme informovat.
Dále jsou vybráni dodavatelé oprav městských bytů, dále dodavatel opravy budovy knihovny a klubovny na Bohdašíně. Také probíhá intenzivní komunikace s dodavatelem projektové dokumentace akce “Veřejné prostranství mezi školami” a také pokročila dokumentace pro fotbalové zázemí včetně tribuny.
Připravujeme zadání pro studii revitalizace parku A. B. Svojsíka a zadání pro studii tělocvičny při ZŠ V. Hejny. Věřím, že se nám vše naplánované podaří řádně rozběhnout, i když to mnohdy není jednoduché.
Rád bych pomocí tohoto článku poděkoval organizátorům 22. ročníku divadelního festivalu. Děkuji městskému kulturnímu středisku a DS NA TAHU za obětavý přístup a organizaci této tradiční kulturní akce.
V závěru bych rád poděkoval všem představitelům kosteleckých spolků za to, že naše město má tak pestrý a bohatý spolkový život, jak jsem již několikrát psal. Dle mého názoru je právě spolková činnost duší města a jsem moc rád, že je nám dobře na duši.
Přeji všem čtenářům tohoto zpravodaje hezký začátek jara, hodně slunce, dobré nálady a ať se vám dobře daří.
S úctou
Rostislav Petrák, starosta města