Březnové slovo starosty

Březnové slovo starosty

Vážení spoluobčané,
opět po měsíci si vám dovoluji pomocí tohoto zpravodaje poskytnout důležité informace o dění v našem městě.
Začnu informacemi, které jsou v tuto chvíli nejdůležitější. Rekonstrukce Jiráskovy ulice začne již tento měsíc. S mnohými z vás, kterých se tato stavba dotýká, jsme se 26. 2. potkali na informačním setkání se zhotovitelem stavby, tedy se zástupci společnosti M-silnice a. s. Věřím, že během nadcházejících devíti měsíců najdeme vždy ta nejlepší řešení při této komplikované rekonstrukci. Budeme maximálně nápomocni pro hladký a včasný průběh stavby. Veškeré aktuální informace k průběhu této rekonstrukce naleznete na webu města v sekci důležité odkazy - “Rekonstrukce ulice Jiráskova”. Předem děkuji za vaši vstřícnost, opatrnost a vzájemnou toleranci.
I když před námi stojí tento nelehký úkol, intenzivně myslíme i na přípravu dalších investic. U projektu rekonstrukce fotbalového zázemí stále netrpělivě čekáme na rozhodnutí z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zda tento projekt získá či nezíská dotaci. Děkuji tímto všem zastupitelům za jejich ochotu okamžitě reagovat na aktuální vývoj tohoto projektu a věřím, že společně najdeme cestu, která nás úspěšně dovede k realizaci této dlouho připravované a očekávané investice. Dále pokračujeme na přípravě úpravy „úklidu“ náměstí. Až bude konečný návrh od architekta Viktora Vlacha dokončen, rádi vám ho blíže představíme. Také se dokončuje dopravní studie centra města, která bude následně sloužit pro dlouhodobější koncepci úprav centra města. Také pokračuje příprava dokumentace prostoru mezi školami, parku A. B. Svojsíka, abychom tyto projekty navrhli k realizaci do rozpočtu příštího roku.
Dále vrcholí příprava zadání architektonické soutěže na návrh tělocvičny mezi základní a střední školou, dále zadáváme studii na úpravu interiéru vstupní místnosti Domku Boženy Němcové.
Revidujeme dokumentaci pro rekonstrukci Sokolské ulice, pokračujeme v přípravě rekonstrukce ulice Letná, ulice Dvořáčkovy včetně prostoru před hřbitovem. Také se dokončuje dokumentace pro nové zařízení staré vodárny, pokračujeme v dokumentaci na kanalizaci v ulici Zemědělská a vodovodu v ulici 5. května. Také co nevidět oslovíme vás, kteří bydlíte na sídlišti v ulici Generála Kratochvíla a blízkém okolí, anketou zjišťující vaše potřeby, které budou sloužit pro budoucí revitalizaci tohoto území. Pokud se budete chtít dozvědět více k připravovaným investicím, navštivte mě prosím na radnici.
Dále mi dovolte, abych poděkoval červenokosteleckým spolkům a vám všem, kteří v nich působíte, za vaši společenskou činnost. Již tradičně i tento rok podporujeme spolkovou a veřejně prospěšnou činnost v našem městě pomocí dotačního programu, kde je pro tyto účely připravena částka 2,9 milionu korun. Velkou část jsme již rozdělili v únoru a více než sto tisíc korun je připraveno na podporu projektů a akcí, o které si můžete požádat v květnové výzvě. Jsem moc rád, že spolkový život v našem městě roste a i z tohoto důvodu budu pro příští rok navrhovat zvýšení finančního zajištění těchto veřejně prospěšných aktivit v našem městě. Dále připojuji poděkování Radku Ságnerovi, dlouholetému starostovi červenokosteleckých hasičů, za dlouholetou práci nejen pro tento spolek. Štafetu přebrali mladí, přeji mnoho úspěchů a tvořivé práce.
V další části tohoto slova se vrátím k 23. ročníku divadelního festivalu, který se již tradičně uskutečnil v Divadle J. K. Tyla. Jsem rád, že opět po roce jsme mohli v našem divadle spolupořádat tuto postupovou přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. Rád bych poděkoval našemu souboru NA TAHU, že se letos zapojil do tohoto klání dvěma inscenacemi. S potěšením jsem při závěrečném hodnocení odborné poroty poslouchal ocenění celé řady našich herců a režiséra Pavla Labíka. Gratuluji. Také mi bylo velkým potěšením sledovat autorskou divadelní hru Jindřicha Bartoše z Týniště nad Orlicí, která byla v hodnocení celého festivalu tou nejúspěšnější a získala přímou nominaci do dalšího kola, které se bude konat ve Volyni. Vždy jsem rád, když se děje významný počin a při sledování této autorské inscenace jsem tento pocit měl. Také děkuji Tomáši Šimkovi, všem organizátorům a divákům, že naše město drží takto vysokou úroveň v pořádání kulturních akcí, jako jsou právě divadelní, samozřejmě folklorní a také krátce amatérský filmový festival. Červený Kostelec si nastavil kulturní laťku vysoko a jsem rád, že ji s radostí překonáváme.
V úplném závěru si vám všem dovoluji popřát hezký začátek jara, hodně slunce, dobré nálady a pozitivního myšlení.
S úctou Rostislav Petrák, starosta města