Město Červený Kostelec nabízí pronájem tábořiště

Město Červený Kostelec, Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

nabízí pronájem tábořiště Špinka - nemovitost v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce par.č. 438 budova recepce a příslušenství umístěné na par.č.606/1.

Podrobnosti najdete v příloze.