Plánované přerušení dodávky elektřiny

ménem ČEZ Distribuce, a.s. si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec, které se bude konat:

Dne 12. března 2019
Od 8.00 do 15.30 hod.

Červený Kostelec - Koubovka
874U,  878U,  1196,  387,  672,  869,  870,  871,  872,  873,  874,  875,  876,  877,  878,  879,  894,  895,  896,  897,  898,  899
Manželů Burdychových
245,  330,  367,  495,  732

13. března 2019
Od 7.30 do 14.30 hod.

Červený Kostelec - 17. listopadu
984, 
5. května
1215,  1226,  2,  279,  431,  432,  73,  765,  775,  830,  831,  832,  943,  982,  998, 
Červený Kostelec - parc.č. 936/11, 
Gen. Kratochvíla
1000,  1006,  1007,  1008,  1009,  1010,  1011,  1012,  1013,  1014,  1015,  1016,  1017, 
Větrník
1011U,  1018,  1053,  1073,  1088,  1174,  1185,  1186,  1193,  1237,  1318,  2,  380,  393,  40,  479,  556,  720,  727,  743,  752,  761,  781,  782,  783,  792,  793,  798,  804,  806,  807,  808,  809,  826,  88,  891,  965,  967,  parc.č. 938/32 ,  parc.č. 938/8, 
 Červený Kostelec - 5. května
743,  752,  754

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.
ČEZ Distribuce, a. s.