Dubnové slovo starosty

Dubnové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
opět se vám pokusím úvodním článkem tohoto zpravodaje přiblížit aktuální dění na radnici a připomenout některé události.
Jak jsem již psal v minulém čísle, momentálně vrcholí příprava stavební sezony. Máme kompletně vybrané dodavatele oprav naplánovaných pro tento rok jak u domů, bytů, tak u chodníků. Zbývá vybrat dodavatele pro stěžejní investiční akci letošního a příštího roku, a to rekonstrukci Jiráskovy ulice. Výběrové řízení bude vyhodnoceno na konci dubna a věřím, že se nám společně s Královéhradeckým krajem podaří vybrat solidního dodavatele. Dále ještě vybíráme dodavatele na vybudování výtahu při ZŠ V. Hejny a také dodavatele položení tras optického kabelu k archivu v hasičské zbrojnici v ul. Gen. Kratochvíla, trasy ke školce Větrník a prodloužení trasy do sběrného dvora. Oprava sociálních zařízení v kempu Brodský bude dokončena do konce března. Rekonstrukce interiéru malého sálu divadla začne v polovině dubna a dokončení této rekonstrukce je na-plánováno na prosinec tohoto roku. Aby byl zajištěn podzimní provoz velkého sálu divadla, je do harmonogramu zařazen dílčí termín pro zednické a jiné „špinavé“ práce do konce července. Následně budou v průběhu podzimu prováděny dokončovací práce čistých řemesel a dovybavení technikou. Věřím, že tato rekonstrukce interiéru dle návrhu Ing. arch. Jiřího Dařbujána z D.A.D. STUDIA bude vhodným doplněním našeho krásného divadla o další prostor pro kulturu malých forem, pro spolkovou a další veřejnou činnost. Dále bych vás rád upozornil na nové vozidlo městské policie, a to Volkswagen Caddy. V druhé polovině března byl uveden do provozu tento užitkový automobil, který svou užitnou hodnotou v podobě posuvných zadních dveří a hlavně velkým zavazadlovým prostorem umožní dostatečný prostor pro uložení potřebného materiálu a vybavení jako je např. defibrilátor, pomocné dopravní značení, box pro převoz odchycených psů a zároveň i prostor pro převoz nalezeného kola atd. Nemusíte se bát tajných kontrol, nový automobil je řádně označen znaky městské policie a majákem, takže ho jistě poznáte, a doufám, že nebude nutné, abyste si ho prohlédli i zevnitř.
Dále bych rád upozornil na naši schůzku o  zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Po události na přechodu pro chodce v Jiráskově ulici u autobusových zastávek „U kovovýroby“, kdy došlo ke kontaktu nákladního automobilu a dítěte (naštěstí bez vážnějšího zranění), jsme na doporučení učitelek ze školy v Horním Kostelci přesunuli proškolenou osobu zajišťující přecházení školáků z ne tolik využívaného přechodu u školy na tento přechod „U kovovýroby“. Rád bych vás, kteří byste chtěli pomoci zvýšit bezpečnosti dětí na přechodech, vyzval, abyste se přihlásili veliteli městské policie nebo mně, abychom zajistili dozor i na přechodu u školy v Horním Kostelci. Zároveň poptáváme vyhřívaná dopravní zrcadla, aby byl i v době mrazu zajištěn dostatečný výhled na inkriminovaných místech. Jistě si každý z nás řidičů vzpomene na situaci, kdy přijede na nepřehlednou křižovatku a zrcadlo je ojíněné, nebo zamrzlé...
V závěru bych rád poděkoval kosteleckým hasičům, že po čase navázali na tradiční soutěž dětí v hasičské dovednosti, a to konkrétně soutěží ve vázání uzlů. Letošní „uzlovka“ po několika letech navázala na tradiční akci stolínských hasičů tentokrát pod taktovkou hasičů z Kostelce. Přeji organizátorům, aby se jim podařilo ukotvit tuto tradici i v dalších letech. 17. března bylo při příležitosti 44. výročí od úmrtí generála Jana Kratochvíla uspořádáno již každoroční připomenutí odkazu tohoto významného občana našeho města. Děkuji tímto spolku vojenské historie TS 20 Pláň a Československé obci legionářské z Hradce Králové za organizaci pietního aktu a všem přítomným za účast.
Dále bych rád poděkoval naší základní umělecké škole nejen za uspořádání masopust-ního programu, ale také za školní koncert, který proběhl 17. března v Divadle J. K. Tyla. Jako divák jsem cítil pozitivní energii, nové směry a chuť pro vzájemnou spolupráci uvnitř školy i směrem k městskému dechovému orchestru. Děkuji vám všem, kteří se na této akci podíleli.
V úplném závěru přeji všem, kterým začíná jarní sezona, hodně zdaru ve vašem snažení ať na zahrádce, stavbě, nebo fotbalovém či tenisovém hřišti.
Přeji hezké a slunečné jarní dny a ať se vám vyhne jarní únava.
S úctou
Rostislav Petrák, starosta města