Dočasné úpravy náměstí T.G.Masaryka

V sekci Rozvoj města byla umístěna práce MgA. Viktora Vlacha s názvem "Dočasné úpravy náměstí T.G.Masaryka v Červeném Kostelci". Proč tato studie vlastně vznikla a co je jejím obsahem se snaží osvětlit Jan Kafka, zastupitel a radní, v následujícím  komentáři: 

Náměstí očima architekta

Náměstí je s trochou nadsázky společným obývacím pokojem všech obyvatel. Bylo stavěno pro lidi, nikoliv pro auta. Člověk je měřítkem i pánem celého prostoru, nesmí být automobilismem utlačován do ústraní, mít strach přejít z jednoho konce na druhý, natož vypustit své dítě „na volno“. Dnes je pěším vyhrazeno pouze několik drobných a od sebe roztržených ploch a chodníků, kudy se smí pohybovat, v podstatě jsou jen v neustálé ostražitosti naváděni od přechodu k přechodu, od vstupu ke vstupu, bez jakékoliv volnosti pohybu – píše ve své studii o červenokosteleckém náměstí architekt Viktor Vlach.

Současná koalice se zavázala, že podnikne kroky k přeměně současné křižovatky ve skutečné náměstí. K tomu bude sloužit dopravní studie a později také ideová architektonická soutěž na celé městské centrum. Protože k cíli nás čeká ještě dlouhá cesta, rozhodla se rada města provést několik dílčích úprav, které by měly přispět k lepšímu vzhledu i fungování stávajícího náměstí. Z tohoto důvodu si nechala od architekta Viktora Vlacha zpracovat „zlepšovací návrh“. Viktor Vlach je dobře obeznámen se situací v našem městě. V minulosti již pro Červený Kostelec některé návrhy zpracovával, pořádal zde workshop pro studenty architektury a významně se zapojil do diskuze o řešení některých místních problémů.

Přestože náměstí nyní vnímáme jako křižovatku, při bližším pohledu zjistíme, že si stále uchovalo mnoho ze svých předností. Je to především cenný a velkoryse koncipovaný prostor obklopený důležitými budovami. Ještě než dojde k zásadní proměně náměstí, je třeba, aby si k němu obyvatelé našli znovu kladný vztah, podotýká Viktor Vlach. K tomu podle něho poslouží několik dílčích úprav. Je třeba odstranit z prostoru přebytečné prvky: nástěnky zasahující do volného prostoru, zavěšené květináče na sloupech, křiklavé zábradlí či hvozdy kosodřevin a nevyužité trávníčky, které patří do parku, ale ne na náměstí. Pruhy trávníků a záhonů se nechají jen kolem hlavní silnice, kde plní funkci bariéry mezi chodcem a dopravním provozem. Opticky se sjednotí a rozšíří dlážděné plochy.

Viktor Vlach k požadované studii jako bonus přidal i úvahu o možném budoucím uspořádání náměstí. Je přesvědčen, že není nutné hledat nákladná a obtížně proveditelná řešení, jak z náměstí odklonit dopravu. I když tu dopravní zátěž zůstane, je možné ji zklidnit a vykázat do patřičných mezí. Náměstí by pomohlo sjednocení povrchů a zúžení komunikací. Dlažba sama o sobě dopravu zpomalí. Zatímco hlavní silnice by zůstala zhruba na stejném místě, obsluhu trojice vedlejších ulic by mohla zajišťovat například nová jednosměrná komunikace po obvodu náměstí, který by začínala u staré radnice a končila u věže kostela. Vznikla by tak velká centrální plocha, na níž by se mohl vrátit mariánský sloup.

Pevně doufám, že plánovaná architektonická soutěž přinese životaschopnou a svěží myšlenku a městské vakuum dnešní křižovatky bude zpět přeměněno na důstojný prostor náměstí, dodává Viktor Vlach.

 

-jak-

 

V souladu s tímto návrhem již byly realizovány některé dílčí úpravy a ostatní by měly být realizovány postupně v rámci oprav.