Úplná uzavírka silnice I/14 v obci Dolní Radechová

Jedná se o úsek od křižovatky se silnicí III/30310 v délce cca 650 m směrem na Horní Radechovou, silniční km cca 115,9, – 115,25 (viz přiložené situace), z důvodu provedení opravy této silnice v rámci stavby „I/14 Dolní Radechová, oprava silnice“
Termín uzavírky: 1. 4. 2019 – 15. 6. 2019
(Budou následovat dokončovací práce bez úplné uzavírky silnice do 15.07.2019).

Objízdná trasa – platí obousměrně po celou dobu uzavírky:
I/14 – Náchod – II/303 – Hronov – II/567 – Horní Kostelec – Rtyně v Podkrkonoší – I/14