Vážení občané, všímejte si svého okolí!

Je s podivem, „budoucí kostelečtí slavní malíři“, že využíváte tak nedůstojné prostory ke ztvárnění svých uměleckých ambicí a zajímavých myšlenek (jako je Martin Hofman je frajer,  parno, Mrs. Snoopy was here. apod.) v prostorách autobusové zastávky „Na Bedně“.

Chápeme, že začátky každého malíře v minulosti byly krušné, ať už to byl Hynais, Mucha, Brandl, Marold, Muzika, Ženíšek a mnoho dalších včetně našeho rodáka Gustava Vacka, ale na autobusové zastávce se váš případný podporovatel či galerista, který vyhledává talenty, nezastaví, a tím pádem o vás svět nikdy neuslyší a do Wikipedie slavných českých malířů se nedostanete!

„Velice se omlouváme“, ale vaše světoznámé dílo bude pokaždé nenávratně zničeno, neboť  občané našeho města nemají „vaše vzdělání a talent“ jako vy, ale chtějí na svůj autobus čekat ve slušném prostředí.

 Vážení občané, všímejte si prosím svého okolí, záleží jen na vás v jakém stavu budou zastávky a jiné budovy města, v minulosti opravené z vašich peněz, které jsou tu pro vás.

 Jana Petrů, majetkový odbor