Rekonstrukce Jiráskovy ulice se odkládá na příští rok

Rekonstrukce Jiráskovy ulice se odkládá na příští rok

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje poskytl aktuální informace.
Nejprve si vás dovolím informovat o již dlouho avizované rekonstrukci Jiráskovy ulice a Horního Kostelce. Ve výběrovém řízení na provedení rekonstrukce této 2,6 km dlouhé ulice nebyl nikdo vybrán. Do výběrového řízení, organizovaného Královéhradeckým krajem se přihlásila jedna firma, která nesplnila požadavky výběrového řízení, protože nabídla příliš vysokou cenu.
Z tohoto důvodu je nutné výběrové řízení zopakovat již v létě, nebo na počátku podzimu tohoto roku, s realizací v roce 2020 popřípadě 2021. Naší snahou je provedení rekonstrukce v takto složitém profilu během jednoho roku, aby nás tato stavba a s ní spojené uzávěry a objízdné trasy zatěžovaly co nejkratší čas. Zároveň bychom chtěli, aby nedošlo k posunutí dalších plánovaných a navazujících rekonstrukcí ulic, jako je Sokolská, Letná, dolní část ulice Na Strži atd.
Další investicí, na které úzce spolupracujeme s Královéhradeckým krajem, je vybudování domu pro seniory, postaru do- mova důchodců v našem městě. Zastupitelstvo našeho města schválilo nabídku darování pozemků v Družstevní ulici Královéhradeckému kraji pro vybudování tohoto zařízení. Nyní budeme se zástupci kraje jednat o dalším možném postupu.
Také dále s krajem jednáme o střední škole, její naplněnosti, využití, a byli bychom rádi, aby tato škola šla novým perspektivním směrem. Naší dlouhodobou snahou je zachování středoškolského vzdělávání v našem městě. Tak nám prosím držte palce, není to jednoduché.
Z investičních akcí a oprav krátce připomenu jen některé. Rekonstrukce sociálních zařízení v kempu Brodský je již dokončena, probíhá rekonstrukce budovy knihovny na Bohdašíně, v plném proudu je kompletní rekonstrukce interiéru malého sálu divadla, opravujeme byty, v letních měsících se rozběhnou rekonstrukce chodníků včetně pokládky tras optického kabelu a v některých místech na Větrníku také uložení kabelu společnosti ČEZ.
V době prázdnin bude v ZŠ V. Hejny vybudován nový výtah, opraveny sociálky, a také bude vybudována nová multimediální učebna. Také jsme na počátku investice do rozšíření sběrného dvora a čekají nás opravy zpevněných ploch v dolní a horní části náměstí.
Od počátku května máme nového městského architekta, je jím Ing. arch. Lukáš Ehl, který bude pracovat nejen pro potřeby investic a oprav zajišťovaných městem, ale také je vyčleněn čas pro konzultace s vámi, kteří chcete v našem městě stavět, nebo přestavovat dům. Je velice prospěšné váš investiční záměr nebo představu takto významného životního počinu zkonzultovat právě s městským architektem, aby bylo již na samém počátku vašeho projektu nalezeno to nejvhodnější řešení jak pro vás, tak pro širší území, ve kterém postavíte, či přestavíte váš dům. Věřím, že městský architekt našemu městu pomůže v dalším scelování a udržitelném rozvoji. Bližší informace se dočtete v přiloženém článku.
Dále mi dovolte, abych vás vyzval k odpovědnému přístupu v otázce kůrovce. Dle konzultace s odborníky a správci našich městských lesů je velice důležité čerstvě napadené smrky co nejdříve odtěžit. Počáteční přítomnost kůrovce se pozná podle výskytu drobných pilin u paty kmene, dále opadává zelené jehličí a následně strom celý uschne. Je důležité reagovat včas, aby nedošlo k výletu dospělců a napadení dalších lokalit.
Při přejezdu mé oblíbené Vysočiny, hlavně v okolí Havlíčkova Brodu mi bylo smutno. Již více než 15 let jezdím pravidelně tímto krásným krajem do Jižních Čech k rodičům a touto malebnou krajinou jsem vždy projížděl s radostí. Při pohledu na rozsah napadení lesů, zrzavá celá úbočí kopců, kůrovcová oka v lesních porostech, rozsáhlé mýtiny a tisíce kubíků skládkovaného dřeva u cest ukazují na rozsáhlou proměnu této krajiny. Domnívám se, že pro náš národ houbařů, milovníků turistiky, myslivosti, chalupaření a života v krajině to bude nejen hospodářská, ale i duševní ztráta. Buďte prosím pozorní při procházkách Občinou a Žďárem, a pokud zpozorujete napadené stromy, tak nás prosím upozorněte.
Rád bych i touto cestou poděkoval fotbalovým reprezentantům naší školy Václava Hejny za úspěšné reprezentování nejen školy, ale i našeho města v žákovském turnaji McDonald’s Cup. Kluci a holky ze čtvrtých a pátých tříd postoupili postupně až do krajského kola, kde získali krásné třetí místo. Děkuji také škole, Tělovýchovné jednotě ČK, rodičům a Lukáši Tryznovi za podporu a pomoc tomuto týmu. Propojení školy a sportu je velice důležité a jsem rád, že se nám v této oblasti daří.
V závěru mi dovolte, abych dětem popřál úspěšné zakončení školního roku a vám dospělým hezký letní čas, a pokud bude pršet, buďme rádi, protože naše krajina i my sami vodu z dešťů nutně potřebujeme.
S úctou Rostislav Petrák, starosta města