Rekonstrukce ulice Jiráskova letos zahájena nebude

Rekonstrukce silnice III/5672 (ulice Jiráskova a Horní Kostelec), jejíž první etapa byla naplánována na období červen až říjen letošního roku, s největší pravděpodobností letos zahájena nebude. Akce je připravována ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a společně bylo také vypsáno zadávací řízení na výběr dodavatele stavby. Do tohoto řízení byla podána pouze jedna nabídka, která však nesplnila zadávací podmínky a musela být ze zadávacího řízení vyloučena. Vyloučení uchazeče schválila jak Rada města Červený Kostelec tak i Rada Královéhradeckého kraje na svých zasedáních dne 27.5.2019. Vyloučený uchazeč má nyní možnost se proti vyloučení odvolat. Pokud tak v dané 15-ti denní lhůtě neučiní, bude zadávací řízení na konci června zrušeno.

Do konce letošního roku by tedy mělo proběhnout nové zadávací řízení a bude-li vybrán dodavatel, stavba bude zahájena na jaře příštího roku.

(Pro více informací o probíhajícím zadávacím řízení je možno se podívat na profil zadavatele Královéhradeckého kraje: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_5562.html)