Plánované přerušení dodávky elektřiny 26. 6. 2019

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve vaší obci / vašem městě: Červený Kostelec/Horní Kostelec, které se bude konat:

Dne 26. června 2019 od 8.00 do 12.00 hodin

Červený Kostelec

Jiráskova
113 , 1139 , 154 , 182 , 187 , 189 , 230 , 249 , 260 , 261 , 284 , 292 , 295 , 344 , 346 , 38 , 451 , 47 , 48 , 53 , 54 , 589 , 636 , 637 , 79 , 841 , 843 , 844 , 847 , 848 , 95 , 99
Na Strži
1079 , 1163 , 1236 , 125 , 1306 , 21 , 238 , 244 , 43 , 45 , 46 , 77 , 78 , 87
Přemyslova
187u , 1019 , 107 , 1144 , 1172 , 1214 , 1245 , 1249 , 150 , 153 , 225 , 226 , 352 , 372 , 408 , 413 , 443 , 450 , 49 , 50 , 51 , 544 , 545 , 827 , 86 , 925 , parc.č. 601/6
Souběžná
1252
 
Červený Kostelec - Horní Kostelec
Na Strži
42

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.