Prázdninové slovo starosty

Prázdninové slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo zpravodaje, ve kterém vám opět přinášíme informace o dění v našem městě.
Léto v Červeném Kostelci je spojeno s venkovními mezinárodními festivaly. Ten metalový máme za sebou a ten folklorní nás v polovině srpna čeká. Rozdílnost obou žánrů snad nemůže být větší a oba tyto festivaly k našemu městu již řadu let patří.
Na tom metalovém jsem se byl osobně podívat a mohu vám říci, že organizace tohoto festivalu je na profesionální úrovni a pořadatelé vybudovali festival vysoké mezinárodní úrovně. Návštěvníci tohoto festivalu vážili mnohokrát dlouhou cestu například ze Severní i Jižní Ameriky, aby tento festival navštívili.
Při mé páteční odpolední prohlídce, kdy jsem se na závěr pracovního týdne šel do areálu podívat, připadal jsem si doslova jako bílá vrána. Nakrátko ostříhaný, oholený, ve světle modré košili a světlých kalhotách jsem vstoupil do světa tohoto festivalu, kde jednoznačně převládaly dlouhé vlasy, u mužů plnovousy, tmavé oblečení a obutí. Procházel jsem s pořadateli areálem a myslím, že jsem byl vidět i hodně z dálky. Jedinou podobnou postavou byl jeden muž, který se šel zrovna koupat do rybníka, a možná bylo jeho polonahé tělo, dle jeho barvy, na slunci letos poprvé.
Plavec se ponořil pod hladinu a já zůstal bílou vránou sám a z počátku jsem si i jako nahý také připadal. S pořadateli jsme prošli celý areál a blízké okolí a postupně jsem nabýval velice pozitivního dojmu z této akce.
Účelně a efektivně naplněný areál kempu byl perfektně uklizený a nikdo by nehádal, že má za sebou první festivalový večer. Návštěvníci festivalu působili klidně a soužití snad všech generací působilo pohodovým dojmem. Prostředí festivalu na mě zapůsobilo příjemným a profesionálním dojmem a při odchodu z festivalu, když jsem se míjel se strážníkem naší městské policie, měl jsem chuť obléci festivalové tričko a strávit na tomto festivalu více času. Dovolte mi, abych v závěru tohoto odstavce poděkoval za trpělivost, pochopení a vstřícnost hlavně vám, obyvatelům Olešnice, protože hudba z festivalu je nejvíce slyšet právě u vás. Ještě jednou děkuji.
Dále mi dovolte, abych vás srdečně pozval na městský festival, a to ten folklorní. Přípravy na 65. ročník vrcholí a věřím, že i úvodní koncert v podání Richarda Krajča bude pro nás všechny hezkým otevřením této pětidenní akce, která nám opět představí ukázky kulturních tradic z celého světa. Můžete se již teď těšit například na soubor z Japonska, Tchaj-wanu, Panamy, Argentiny, Francie, Itálie, Bulharska, Srbska a samozřejmě ze Slovenska. Soubor Ondráš společně s naším festivalem oslaví 65. narozeniny a jistě se máme na co těšit.
Léto také samozřejmě bude pracovní. Hlavně bude využito školních prázdnin na opravy v budově druhého stupně ZŠ Václava Hejny. Věřím, že opravu sociálních zařízení a výstavbu výtahu včas stihneme. Dále probíhá rekonstrukce malého sálu divadla, začneme opravovat chodníky Na Skalce, v ulici Gen. Kratochvíla, Větrník. Některé opravy chodníků také obsahují přeložení sítí společnosti ČEZ a pokládku tras optického kabelu.
Na počátku prázdnin bychom také měli znát jméno nové ředitelky MŠ Větrník a také bychom jako město rádi zřídili dětskou skupinu pro potřeby maminek dětí, které ještě nedosahují „školkového“ věku, abychom podpořili případnou možnost jejich brzkého návratu do zaměstnání například na částečný úvazek.
Dále mi dovolte, abych se vrátil k našemu náměstí. Jak jsme vás již informovali, je naším záměrem provést dílčí, dočasné úpravy na náměstí. Já osobně těmto úpravám říkám úklid náměstí.
Do příprav zadání jsme zapojili nového městského architekta, aby úzce spolupracoval s architektem panem Viktorem Vlachem. Dle posledních informací bude tento proces potřebovat trochu více času na přípravu, aby byl výsledek co nejlepší.
Tato úprava přináší řadu změn. Jsem rád, že jsme v prvním kroku odstranili mobilní nádoby na zeleň, a jsem přesvědčen, že betonové květináče převážné většině z nás nechybí. Nacházíme se v jakési mezifázi zmíněné proměny vzhledu tohoto místa, a proto vás prosím o trpělivost, abychom postupně tento prostor ucelili a sjednotili.
Při malování vašeho bytu musíte vystěhovat nábytek, vybavení, obrazy a květiny, abyste mohli opravit stěny, podlahu, dveře, a je normální, že něco již do bytu nevrátíte a nahradíte tyto věci novými dle současných trendů. Je to nelehký úkol, jako každá změna, ale jak se říká - změna je život a věřím, že proměnu vzhledu našeho náměstí zvládneme. Proto nás všechny prosím v době tohoto mezidobí o trpělivost a shovívavost.
V závěru mi dovolte, abych vás pozval na vzpomínkovou akci k uctění památky obětí odbojové skupiny S 21 B, letos konanou i při příležitosti 100. výročí od narození radisty skupiny Silver A Jiřího Potůčka. Budu moc rád, když se 7. července 2019 v 10.45 potkáme na Bohdašíne, nebo v 11.30 na Končinách.
Nacházíme se v čase, kdy dětem začínají prázdniny, a nám dospělým nastává čas, kdy odjíždíme z našeho města za poznáním a odpočinkem, buď za krásami v naší zemi, nebo za jejími hranicemi. Přeji vám, aby vaše očekávání a představy byly naplněny a ať strávíte spokojené léto.
S úctou
Rostislav Petrák, starosta města