Nové parkoviště v ulici Sokolská bylo předáno do užívání

Nové parkoviště v ulici Sokolská bylo předáno do užívání

Na místě přízemní zděné chaloupky odstraněné v minulém roce z dotačního programu „Podpora revitalizace území“, vzniklo nové parkoviště pro osobní vozidla. Řešená lokalita se nachází v rozšířeném centru města v zastavěné oblasti, v pěší vzdálenosti několika minut od náměstí, kde chybí parkovací místa. V souladu s rekonstrukcí Sokolské ulice, vznikl projekt následného využití plochy, který zohledňuje potřeby města a jeho obyvatel. Stěžejní část stavby spočívá v rozšíření chodníku v místě, kde objekt vyčníval z uliční čáry a zasahoval do stávající linie chodníku a vytvoření nové parkovací plochy. Dále bylo realizováno oplocení podél sousedních pozemků. Malé parkoviště pro čtyři osobní vozidla realizovala červenokostelecká firma za vysoutěženou cenu 452 tisíc korun. Nevelké parkoviště včetně budoucí drobné zeleně je z územního hlediska pomocí pro obyvatele a návštěvníky města Červený Kostelec.

 Majetkový odbor