Oprava knihovny na Bohdašíně je hotová

Na základě požadavků osadního výboru v Bohdašíně přistoupilo město Červený Kostelec k rekonstrukci stavebně dožilé místní knihovny. Budova slouží jako malé společenské centrum osady a plní nezastupitelnou funkci knihovny, volební místnosti a poskytuje zázemí schůzkám mladých hasičů. Stavba byla provedena podle projektové dokumentace za vysoutěženou cenu 861 tis. Kč. Konečné architektonické úpravy interiéru, dlažby, oken a fasáda byly zhotoveny na základě doporučení Ing. arch. Šmelhause. Cílem opravy budovy, poznamenané postupným přestavováním, bylo její co nejvhodnější zakomponování do vesnického prostředí. Úpravy zahrnovaly celkovou revitalizaci, novou hydroizolaci, položení dlažby, zhotovení nových rozvodů vody a odpadů, novou vodovodní šachtu, instalaci zdravotní techniky, osazení oken a dveří, opravu střechy a komína, odvodnění pozemku okolo objektu, zateplovací fasády a v neposlední řadě vybavení novým a funkčním nábytkem. Budova nyní může poskytovat větší komfort zájmovým a společenským činnostem a svou nevtíravou vizáží zapadá do veřejného prostoru osady Bohdašín.

Majetkový odbor