Úřední hodiny městského architekta pro veřejnost

Úřední hodiny v době letních prázdnin jsou z důvodu čerpání dovolené omezeny následovně:

červenec - čerpání dovolené (MA není k dispozici)

srpen -  pondělí 5.srpna a 19.srpna od 13 do 17 hodin, v zasedací místnosti staré radnice

Od září bude městský architekt k dispozici každé sudé pondělí od 13 do 17hodin v zasedací místnosti staré radnice.

V těchto hodinách mají budoucí stavebníci, projektanti a architekti příležitost konzultovat stavební a urbanistické záměry, tak aby nebyly v rozporu s urbanisticko-architektonickým rozvojem a koncepcemi města.

V neodkladných případech je možno využít email: lukas.ehl@mestock.cz.