Začala oprava pomníku I. a II. světové války v Komenského ulici

Začala oprava pomníku I. a II. světové války v Komenského ulici

Neodkladnou opravu si vyžádala poškození na pískovcovém pomníku s plastikou legionáře od kosteleckého sochaře Břetislava Kafky. Město Červený Kostelec vyčlenilo ve svém rozpočtu finanční prostředky na opravu této kulturní památky, která začne začátkem srpna. Na akci s rozpočtem 206 tis. Kč byl vypracován restaurátorský záměr od MgA. Kateřiny Čihákové Myškové, akad. sochařky a restaurátorky, v němž je podrobně popsaný rozsah poškození a zároveň návrh jednotlivých restaurátorských postupů. Vzhledem k tomu, že se jedná o význačnou kulturní památku, podléhají restaurátorské práce dozoru odborného pracoviště Národně památkového úřadu v Jaroměři a schválení příslušného odboru výstavby a územního plánování v Náchodě. Po dokončení oprav, nyní lešením obestavěné památky, bude monumentální dílo opět připomínat hrdinství červenokosteleckých účastníků obou světových válek.

Majetkový odbor