Obnova parku A.B.Svojsíka, Červený Kostelec

Nová podoba parku A.B.Svojsíka získává jasnější obrysy. V květnu byly vyzvány tři architektonické kanceláře k vypracování studie obnovy parku a k podání cenové nabídky na kompletní projektovou dokumentaci. Dvě z těchto oslovených kanceláří studii vypracovaly a v daném termínu nabídku doručily. Dne 1.srpna se nad studiemi sešla sedmičlenná komise, která doporučila k dopracování pro realizaci návrh firmy TERRA FLORIDA, v.o.s., Grafická 20, 150 00 Praha 5. Rada města následně schválila dne 12.8.2019 uzavření smlouvy o dílo.

Podrobnosti k výběru a předložené návrhy naleznete v sekci Investiční akce - Obnova parku A.B.svojsíka