Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého, stojící na mostě u základní školy v Olešnici, prošla letos opravou. Při dopravní nehodě začátkem roku byla poškozena a chybělo málo, aby po několikametrovém pádu skončila v říčce Olešnici.

Po dopravní nehodě byla provedena odborná prohlídka firmou  PM kámen, která zpracovala návrh opravy sochy a stanovila cenový rozpočet ve výši 55 tis. Kč. Při té příležitosti, byly povrchu sochy odstraněny smogové usazeniny a lišejníky, došlo k opravě poškozených a vydrolených částí a barevnému sjednocení opravené části s původním kamenem. Konzola lucerny vyčnívající do komunikace zůstala v původním stavu. Pravděpodobně se jedná o první údržbu sochy, protože se nepodařilo zjistit, zda byla kdy restaurována. Nemáme také záznam tom, kdy byla pískovcová socha vytvořena.

Sv. Jan Nepomucký uctívaný jako mučedník je také jedním z českých zemských patronů. Narodil se mezi lety 1340 - 1350 v Pomuku, při sporu o obsazování úřadů byl zajat a umučen v Praze r. 1393, poté vhozen do řeky Vltavy. Světcovy atributy jsou kříž v ruce, pět hvězd kolem hlavy, palma nebo prst přes ústa. V podstavci této sochy je vsazena deska z bílého mramoru, v niž je vyryto: „Svatý Jene Nepomucký oslavený vlastenče náš, přimlouvej se u Boha za naši milovanou vlast a za nás věrné ctitele své.“ Další nápis na pískovcovém soklu je bohužel již nečitelný.

Majetkový odbor