Plánované přerušení dodávky elektřiny 20. 8. 2019

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec/Olešnice, které se bude konat: 20. 8. 2019 od 8.00 do 17.00 hod.

Červený Kostelec - Olešnice
Olešnice
119-R ,  16U ,  79U ,  103 ,  106 ,  110 ,  127 ,  16 ,  175 ,  176 ,  180 ,  181 ,  192 ,  193 ,  194 ,  202 ,  216 ,  2833 ,  327 ,  357 ,  51 ,  52 ,  53 ,  54 ,  55 ,  56 ,  57 ,  58 ,  60 ,  61 ,  62 ,  63 ,  64 ,  78 ,  79 ,  80 ,  88 ,  96 ,  parc.č. 2770 ,  parc.č. 2848 ,  parc.č. 356


Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem ČEZ Distribuce, a. s.