Slovo starosty na září

Slovo starosty na září

Vážení občané našeho města,
opět se vám dostává do rukou zpravodaj našeho města, tentokrát po prázdninové odmlce. Dovolte mi, abych se krátce vrátil do června tohoto roku a i pomocí našeho zpravodaje všem účinkujícím a reprezentujícím naše město při setkání Kostelců, tentokrát v Kostelci u Jihlavy, poděkoval. Děkuji městské dechovce, pěveckým sborům pod vedením paní Kubečkové za to, že pomohli v tomto osmkrát menším Kostelci výrazně obohatit kulturní program této akce. Děkuji za reprezentaci střelcům, fotbalistům a hasičům ze Lhoty za skvělou reprezentaci našeho města a jsem hrdý, že byl Červený Kostelec v těchto sportovních kláních opět na těch nejvyšších příčkách. V neposlední řadě děkuji Petru Fišerovi a Simoně Urbanové za organizaci celé výpravy.
Máme za sebou nejvýznamnější kulturní akci v našem městě, mezinárodní folklorní festival. 65. ročník byl opět velice úspěšný a dle mého názoru opět dosáhl svého maxima. Vhodná skladba programu včetně toho doprovodného nás provedla festivalovými dny v příjemné atmosféře.
Hezká mozaika souborů v čele se souborem z Velikonočního ostrova nás opět provedla pestrou světovou kulturou. Také jsme dosáhli, hlavně při úvodním koncertu Richarda Krajča, kapacitního stropu. Budeme nyní hledat, jak co nejvhodněji zvětšit území pro diváky a vylepšit prostor pro účinkující tak, aby nebyl narušen příjemný kontakt diváků a účinkujících v tomto přírodním areálu pod širým nebem. Děkuji tímto řediteli kulturního střediska Tomáši Šimkovi a jeho týmu spolupracovníků za skvělou přípravu a organizaci celé akce. Petru Mědílkovi, prezidentovi festivalu, děkuji za pokračování kontinuity tohoto úspěšného festivalu a také děkuji všem sponzorům a partnerům za finanční podporu této mezinárodní akce.
V létě naše město nežilo jen kulturou, ale též naplno probíhala stavební sezona. Byla dokončena rekonstrukce knihovny a klubovny na Bohdašíně, byly dokončeny chodníky Na Skalce, ve Lhotě u školy, v plném proudu pokračuje rekonstrukce chodníků v oblasti sídliště Větrník, v září začne výstavba chodníku na Brodském v úseku od brány kempu na hráz. Úspěšně pokračuje výstavba výtahu a oprav sociálek na druhém stupni ZŠ. Máme dokončeny stavební úpravy malého sálu divadla a pokračuje instalace zařízení a vybavení tohoto interiéru. Pokračuje stavba rozšíření sběrného dvora, a také máme instalovanou novou elektronickou úřední desku u budovy radnice.
Máme vybraného dodavatele projektové dokumentace obnovy parku A. B. Svojsíka (vizualizace návrhu řešení si můžete prohlédnout na webu města v sekci investiční akce). Také je požádáno o stavební povolení na stavbu fotbalového zázemí a TJ se svou žádostí o dotaci trpělivě vyhlíží dotační výzvu ministerstva školství. V tomto měsíci bychom rádi pokročili ve stavební dokumentaci pro úpravu veřejného prostranství mezi školami, také bychom rádi spustili výběr dodavatele studie tělocvičny mezi základní a střední školou a rozběhneme komunikaci k přípravě zadání projektu revi- talizace sídliště Větrník.
Společně s Královéhradeckým krajem nás čeká opakované výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce ulice Jiráskova – Horní Kostelec. Věřím, že vybereme dobrou firmu a podaří se nám tuto stěžejní akci v příštím roce zrealizovat.
Září je měsícem příprav rozpočtu na další rok. Opět si vás dovoluji požádat o vaše návrhy na vylepšení našeho města. Posílejte prosím vaše podněty na mou emailovou ad-resu rostislav.petrak@mestock.cz.
Děkuji.
Dovolte, abych poděkoval radnímu Janu Kafkovi za iniciaci a přípravu vzpomínkové akce 21. 8. u památníku obětem komunismu před sokolovnou, odkazující na okupaci vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a na 50. výročí od demonstrace proti tomuto útlaku. Uvědomujme si prosím tyto negativní zkušenosti z naší novodobé historie, vnímejme citlivost našich svobod a zranitelnost demokracie. Buďme prosím ostražití a všímejme si věcí kolem sebe.
Věřím, že jste si užili prázdninový čas dle vašich představ a dobře jste si odpočinuli. Začíná nám nový školní rok a období mnoha povinností. Přeji vám, ať vše dobře zvládnete a prožijete příjemný konec léta.
S úctou Rostislav Petrák, starosta