Hlášení rozhlasu z 18. 9. 2018

Hlášení do městského rozhlasu – kompostéry
Městský úřad Červený Kostelec informuje, že od pondělí 23.9.2019 je možné osobně v kanceláři odboru výstavby a životního prostředí, uzavřít smlouvu o výpůjčce a následném darování zahradního kompostéru, který byl pořízen v rámci projektu: „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Červený Kostelec“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Bližší informace jsou k dispozici v Červenokosteleckém zpravodaji nebo na webu města Červený Kostelec. Prosíme o respektování nejdřívějšího termínu pro uzavření „smlouvy na kompostér“ pondělí 23.9.2019.