Kompostéry budou k dispozici od pondělí 23.9.2019

Kompostéry budou k dispozici od pondělí 23.9.2019

Město Červený Kostelec v rámci projektu s názvem: „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Červený Kostelec“, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, bude rozdávat občanům města Červený Kostelec zahradní kompostéry. Celkem bude k dispozici 460 kusů kvalitních zahradních kompostérů o objemu 1050 l nebo 2000 l. Tím město Červený Kostelec podporuje systém domácího kompostování.

První kompostéry by měly výrobcem být dodány městu v pondělí 23.9.2019.

Získat kompostér je možné uzavřením smlouvy o výpůjčce a následném darování mezi občanem a městem. Vyzýváme tedy občany města, kteří v loňském roce projevili svůj zájem o kompostér (přihlásili se do ankety v červnu 2018), aby se osobně dostavili k uzavření příslušné smlouvy na Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, v termínu od 23.9.2019 nejpozději do 31.10.2019. Poté bude nevydaný kompostér poskytnut dalším zájemcům. Pro uzavření smlouvy a poskytnutí kompostéru platí pravidla, která jsou zveřejněna v zářijovém čísle Červenokosteleckého zpravodaje (např. složení vratné kauce 200,- Kč, atd.).

Výdej kompostéru, případně jeho dovezení na pozemek v Červeném Kostelci, zajišťuje Městský úřad Červený Kostelec, odbor místního hospodářství, na adrese: Sadová 1293, Červený Kostelec (ohrada).

Podmínky získání zahradního kompostéru pro další zájemce – občany města Červený Kostelec, budou zveřejněny v říjnovém čísle Červenokosteleckého zpravodaje.

Prosíme o respektování nejdřívějšího termínu pro uzavření „smlouvy na kompostér“: pondělí 23.9.2019.