Přehled dotací, které město přidělilo z dotačního programu na rok 2019

Zastupitelstvo a Rada města Červený Kostelec i tento rok přidělovala dotace z Dotačního programu města Červený Kostelec.
Pro rok 2019 byly k dispozici 2,95 mil Kč, určené pro fyzické a právnické osoby (provádějící veřejně prospěšné činnosti), jako např. spolky, se sídlem a působností v Červeném Kostelci. Na celoroční činnosti byly rozděleny 2.502.690,- Kč, na akce a projekty v první výzvě 197.000,- Kč a v druhé výzvě 230.000,- Kč. Celkem bylo pro letošní rok rozděleno 2.929.690,- Kč. Jsme rádi, že využíváte tento program a jste aktivní v tom, co vás baví.
Jiřina Zachovská a Rostislav Petrák

Jelikož nebyla ve zpravodaji nedopatřením otištěna celá tabulka, zveřejňujeme ji tak v celém rozsahu. Omlováme se.

Redakce zpravodaje

Všechny tabulky najdete v příloze