Říjnové slovo starosty

Říjnové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
dovolte mi, abych vám opět po měsíci přinesl několik informací z radnice.
V měsíci září proběhla řada oprav a také jsme pokročili v některých investicích. Jistě jste si všimli nových chodníků ve Lhotě u školy, je dokončena část chodníku Na Skalce, chodníky v ulici Větrník a Generála Kratochvíla a započala výstavba nového chodníku od brány kempu Brodský na hráz. Tuto dotovanou výstavbu bude provádět firma Silvagro s.r.o. za vysoutěženou cenu 1,2 mil Kč.
Dále je započato s výměnou a zkapacitněním vodovodu v ulici Lánská, abychom podpořili výstavbu nových rodinných domů v lokalitě Prodanka. Ve výběrovém řízení na tuto stavbu byla nejúspěšnější firma Z & D stavby s.r.o. s cenou 2,4 mil. Kč. Také probíhá úprava zahrady za knihovnou, stavební úpravy jsou z velké části dokončeny a nyní se připravuje návrh zeleně, abychom tento projekt mohli v příštím roce dokončit.
Z dalších oprav bych rád zmínil opravu šaten u víceúčelového hřiště házené, také nás čeká drobná oprava zázemí na hřišti ve Lhotě, která navazuje na již instalované oplocení. V měsíci září byly dokončeny res-taurátorské práce na Pomníku padlých – legionář v hodnotě cca 200 tisíc Kč. Z větších rekonstrukcí historických staveb je potřeba připomenout rekonstrukci kaple ve Stolíně. Tato rekonstrukce kaple navázala na loňskou rekonstrukci kapličky v Olešnici a předloňskou opravu kapličky v Lipkách. Bylo mi potěšením se zúčastnit posvěcení této opravené kaple, které při stolínském posvícení provedl nový pan farář červenokostelecké římskokatolické farnosti Mgr. Miloslav Brhel. Dovolte mi, abych i touto cestou popřál novému panu faráři mnoho zdaru v jeho poslání, a věřím, že vám bude Červený Kostelec dobrým domovem.
Od září započala oprava stropů v Domku Boženy Němcové a také budeme během podzimu provádět opravu několika bytů. Z investičních akcí nám pokračuje úprava interiéru malého sálu divadla, zednické práce jsou provedeny, je namontován podhled včetně instalací, dalším krokem je pokládka parketové podlahy a montáž sociálního zařízení. Další rozpracovanou investiční akcí je rozšíření sběrného dvora, kde jsou dokončeny stavební práce a zbývá pouze tuto novou plochu doplnit kontejnery. Další akcí těsně před dokončením je výtah v ZŠ Václava Hejny, který bude v brzké době uveden do zkušebního provozu.
Na konci září jsme navštívili naše partnerské město v Polsku. Při příležitosti akce „Kolory jesieni“ v Zabkowicích jsme projednali pokračování společného setkávání obyvatel našich měst při kulturních a sportovních akcích v rámci společného mikroprojektu pro rok 2020.
Na tento projekt bychom rádi požádali o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis. V říjnu navštívíme naše partnerské město Uchte v Dolním Sasku, abychom se podívali, jak se spravuje obec u našich německých sousedů.
Měsíc říjen bude ve znamení přípravy rozpočtu pro rok 2020. Věřím, že se zastupiteli najdeme shodu a řádně rozpočet připravíme. O plánu na příští rok vás budu informovat v dalších číslech zpravodaje.
Věřím, že jste prožili hezké babí léto a těšíte se na podzimní čas. Přeji vám, ať se vám podaří stihnout podzimní práce tak, jak jste si naplánovali, a dobře se připravíte na zimu.
Přeji vám vše dobré,
s úctou Rostislav Petrák, starosta