Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná ve čtvrtek 19. září 2019 od 16 hod. v kině Luník v Červeném Kostelci.

1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM 

2. Investiční akce

3. Finanční záležitosti

4. Majetkové záležitosti

5. Posouzení plánu společných zařízení – pozemkových úprav k. ú. Č. Hora

6. Osadní výbory

7. Dotační program pro rok 2020

8. Řád veřejného pohřebiště

9. Obecně závazná vyhláška 3/2019

10.  Diskuse

V 18 hodin bude na jednání zastupitelstva zařazen bod Dotazy a připomínky občanů.

Podrobný program naleznete na elektronické úřední desce od 12. září 2019 na www.cervenykostelec.cz.

Soubory ke stažení

plakat_ZM5 -zm více bodů.pdf 445,1 KB Stáhnout