Město získalo finanční podporu z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na dvě stavební akce

Město získalo finanční podporu z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na dvě stavební akce

V roce 2019 bylo požádáno o finanční podporu z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, programu obnovy místních částí obcí na dvě stavební akce. Tato žádost byla úspěšná a Město obdrželo od Královéhradeckého kraje dotaci v celkové výši 782 487,-Kč.

Podpořeny byly následující akce:

ÚPRAVY BUDOVY KNIHOVNY Bohdašín nad Olešnicí: 

akce proběhla v termínu od 2/2019 do 7/2019, celkové náklady na úpravu budovy činí částku ve výši  906 647 Kč vč. DPH. 

Město Červený Kostelec podalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, který přispěl na tuto akci ve výši 50% celkových nákladů, což činí částku ve výši 453 323,50 Kč.

Realizací stavební úpravy budovy došlo k arch. vylepšení vzhledu budovy, čímž stavba hodnotněji zapadla do malebné krajiny Královéhradeckého kraje. Obyvatelům obce poskytne nové multifunkční využití na vyšší úrovni a umožní setkávání zájmových skupin.

původní stavnový stavnový stavnový stav - interiér 

REKONSTRUKCE CHODNÍKU ul. Br. Čapků, Lhota za Č.K.: 

akce proběhla v termínu 8/2019 - 9/2019, celkové náklady na realizaci akce jsou 658 327 Kč vč. DPH.

Město Červený Kostelec podalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, který přispěl na tuto akci ve výši 50% celkových nákladů, což činí částku ve výši 329 163,50 Kč.

Realizací této akce došlo k zajištění bezpečnosti silničního provozu, jak na samotném chodníku u ZŠ, tak i pro projíždějící vozidla v Královéhradeckém kraji. Chodník je bezbariérový, což umožní jeho využití i vyčleněným a imobilním občanům.

 původní stavnový stavnový stavnový stav

 

Iveta Harasevičová, odbor rozvoje města