Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty

Vážení občané našeho města,
opět po měsíci se vám dostává do rukou městský zpravodaj, tentokrát vystrojený v adventním hávu. Ještě než se plně ponoříme do adventního času, dovolte mi, abych se ohlédl do listopadu. Listopad se nesl v duchu 30. výročí sametové revoluce. V našem městě jsme si toto významné výročí připomínali při několika příležitostech. Komise rady města pro kulturní a spolkovou činnost ve spolupráci s městským kulturním střediskem pro nás všechny připravila velice zajímavý sváteční program. Společně jsme začali besedou se členy spolku T. G. M. v knihovně Břetislava Kafky, dále následovalo vysazení Lípy svobody u střední školy sdružením Město +. V neděli jsme již v hojném počtu oslavili Den boje za svobodu a demokracii v prostoru před školou V. Hejny. Sváteční program pokračoval v úterý 19. 11. mší svatou v prostoru mezi školami, kterou celebroval vzácný host, biskup Václav Malý, se kterým mnoho z nás strávilo příjemný čas i při besedě v Divadle J. K. Tyla. Více jak dvouhodinová beseda pana biskupa, Milana Hrušky a nás občanů se nesla v mimořádné atmosféře, kterou tematicky doplňovala hudební skupina Epydemye. Jsem rád, že jsme měli jedinečnou příležitost si poslechnout neobyčejný životní příběh a neobyčejné životní postoje člověka, který sám sebe vidí jako obyčejného pražského kluka. Mnohokrát děkuji za tento výjimečný čas. Dovolte mi, abych velice poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě těchto svátečních událostí. Děkuji Haně Řezníčkové Kukulové a členům komise rady města pro kulturní a spolkovou činnost, Tomáši Šimkovi a pracovníkům městského kulturního střediska, děkuji ředitelce knihovny paní Marcele Fraňkové, děkuji pedagogům a dětem ze škol, že svými pracemi připomněli události listopadu roku 1989, dále děkuji panu místostarostovi Jiřímu Regnerovi, panu faráři Miloslavu Brhelovi a dalším z římskokatolické farnosti za přípravu mše svaté. Velké poděkování patří členům spolku T. G. M. a dalším, kteří v době před třiceti lety prokázali své mravní hodnoty a odvahu.
Děkuji hlavně Jiřině Haškové, Tomáši Kuldovi, Zdeňku Kinzlovi a Milanu Hruškovi. Milanu Hruškovi bych obzvlášť poděkoval za jeho aktivitu při připomínání významných událostí spojených s naším městem a jemu vděčíme za to, že Václav Malý poprvé poctil naše město svou návštěvou. Jsem rád, že jsme společně za poslední roky z podnětu Milana Hruš-ky a dalších aktivních občanů oprašovali historii a hrdost našeho města. Uctěním odkazu památky generála Jana Kratochvíla, plastikou na jeho hrobu, připomínáním končinských událostí z doby protektorátu na Bohdašíně a Končinách, umístěním plastiky odkazující na události 17. 11. 1989 u vstupu do školy V. Hejny, umístění památníku obětem komunismu před sokolovnou, zrestaurováním pomníku legionáře a dalšími poctami osobnostem našeho města jsme spoluvytvářeli naše městské společenství pevnější a svébytnější.
Nastává čas adventu, čas Vánoc a konce roku s devatenáctkou na konci. Vstupujeme v mnoha pohledech do krásného ročního období, které je pro každého z nás něčím výjimečné. Dovolte mi, abych vás srdečně pozval na první adventní akci tohoto roku.
Již tradičně zahájíme advent ekumenickým setkáním kosteleckých církví pod vánočním stromem. V neděli 1. 12. od 16.00 hodin společně s pány faráři Miloslavem Brhelem, Davidem Smetanou, Tomášem Špácem a dětmi z MŠ Větrník zahájíme adventní čas v našem městě rozsvícením vánočního stromu, který bude svým osvětlením zase o něco bohatší. Věřím, že během předvánočního času také využijete nabídky kulturního programu a občerstvení v prostoru tržnice a prožijete zde část adventních nedělí v příjemné náladě se svými přáteli, sousedy a známými.
Závěrem mi dovolte, abych připojil tento drobný apel pro nás všechny. Nezapomínejme v tomto čase na své blízké, rodiny a přátele a najděme si v tomto výjimečném období i čas sami na sebe.
Přeji vám všem krásné Vánoce, do nového roku pevné zdraví, štěstí a ať se vám splní vaše přání, třeba to vánoční.
S úctou Rostislav Petrák