Ve městě se rozšiřuje květinová výzdoba

Po předchozích letech, kdy byly do trávníků zasazeny cibuloviny, které vždy na jaře rozzáří město, pokračuje další budování květinových záhonů.
V letošním roce bylo na autobusovém nádraží zhotoveno osm kruhových a jeden patnáctimetrový podélný záhon, kde byly zasazeny různé druhy cibulovin. Aby byly záhony rozkvetlé po celý rok, jsou na těchto záhonech ještě vysazeny macešky a přibudou ještě další letničky. Velký kruhový záhon se buduje i v prostoru mezi autobusovým nádražím a ulicí 5. května. Tam jsou vysázeny nejen cibuloviny, ale i další květiny a instalovány budou i lavičky k příjemnému posezení uprostřed města a upraveny přístupové cesty.
„V nových záhonech je zasazeno několik druhů cibulovin. Některé se musí na zimu vytáhnout a zbytek tam zůstane na více let,“ vysvětlil městský zahradník Jiří Duroň.
Vše se tak připravuje na slavnost cibulovin, která se bude na jaře konat v Červeném Kostelci.
„Tato akce je určená pro pozvané hosty z odborné veřejnosti a pro správce zeleně z okolí. Většinou to jsou zákazníci firmy, která nám cibuloviny dodává. Tato slavnost se pořádá po celé Evropě a příští rok se bude konat právě v našem městě, a to koncem dubna,“ upřesnil zahradník.
Na slavnost přijede holandská firma, která je dodavatelem cibulovin, a bude zde představovat, jak se sází cibuloviny strojově. Sázení se bude realizovat v ulici Palackého na připravených záhonech v trav- natém prostoru mezi ulicemi. Tato firma už v předešlých letech v Červeném Kostelci strojové sázení realizovala.
„Některé cibuloviny jsme dostali v rámci akce zdarma a některé město zaplatí. Sázení provede firma rovněž zdarma, což je pro město výhodné,“ doplnil zahradník.
Firma vydává i propagační katalog, kde bude v dalším vydání uveden i Červený Kostelec. Město se tak nejen zviditelní, ale může se stát i inspirací pro další města.