Vodné a stočné pro rok 2020

VODA ČERVENÝ KOSTELEC, s.r.o. oznamuje, že od 1. ledna 2020 je upravena cena vodného a stočného pro odběratele na území města Červeného Kostelce.

Cena vodného je 32,17 Kč/m3 bez DPH, vč. 15% DPH 37,00 Kč/m3.
Cena stočného je 32,61 Kč/m3 bez DPH, vč. 15% DPH 37,50 Kč/m3.

Kalkulace vodného a stočného vychází ze schváleného plánu hospodaření (nákladů a příjmů) s.r.o. Voda Červený Kostelec, v němž je počítáno s výší běžných provozních nákladů vč. potřeb plánované obnovy a rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních řadů. Kalkulace odpovídá cenovým předpisům a podmínkám, které nám byly stanoveny s přidělenou dotací na vybudování kanalizací v Olešnici a Bohdašíně.
I přes zvýšení patří naše ceny mezi ty nižší ve srovnání s jinými vodárenskými společnostmi. Od května dojde ke snížení DPH u vodného i stočného z 15% na 10%, takže výsledná cena vč. HPD 10% bude nižší, tedy 35,39 Kč/ m3 u vodného a 35,87 Kč/m3 u stočného.
Cena byla schválena Radou města jako valnou hromadou 20. 11. 2019, usnesením R-2019/22/51.